คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

สสจ.ระนอง แถลงสรุปสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 กักตัว 1 ราย แต่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
สสจ.ระนอง แถลงสรุปสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 กักตัว 1 ราย แต่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

สสจ.ระนอง แถลงสรุปสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 กักตัว 1 ราย แต่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

สสจ.ระนอง แถลงสรุปสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 กักตัว 1 ราย แต่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

ระนอง-สำนักงานสาธารณสุข จ.ระนอง แถลงสรุปสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) พื้นที่ชายแดน จ.ระนอง ย้ำจังหวัดระนองตรวจคัดกรองคุมเข้มผู้เดินทางเข้าจังหวัดระนองหาเชื้อ โควิด-19 ตามช่องทางเข้าต่างๆ ย้ำขณะนี้จังหวัดระนองไม่พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ในจังหวัดระนอง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในการป้องกันตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย”

สสจ.ระนอง แถลงสรุปสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 กักตัว 1 ราย แต่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ
นพ.สาธิต ทิมขำ

นายสาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จังหวัดระนองได้ดำเนินการคัดกรองอย่างเข้มข้น เพื่อเฝ้าระวังคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเครื่องวัดอุณหภูมิผู้โดยสารขาเข้าทุกราย พร้อมให้คำแนะนำประชาชนป้องกันความเสี่ยง โดยเฉพาะประชาชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาดของโรค ขอให้เก็บตัวสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทาง ครอบครัวและสังคม และหากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม และมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

Advertisement

Advertisement

สสจ.ระนอง แถลงสรุปสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 กักตัว 1 ราย แต่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากกรณีมีข่าวทางสื่อโซเซียลว่า จังหวัดระนองพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

1. ขณะนี้จังหวัดระนอง ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ โควิด-192. จากข่าว Social Media พบว่ามีผู้ป่วย 1 รายที่ เดินทางมาจากประเทศมาเลเซียและญาติที่ใกล้ชิดอีก 2 ราย มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ไม่มีอาการเหนื่อยหอบ ได้มารับการตรวจรักษาเบื้องต้นและรับตัวไว้ในห้องแยกโรคเพื่อสังเกตอาการ ได้ให้การรักษาและสืบค้นตรวจเพิ่มเติมโรคโควิด-19 ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอผลตรวจ อาการโดยทั่วไปไม่รุนแรง เพื่อเป็นการป้องกันจึงให้พักรักษาตัวอยู่ในห้องแยกโรคในโรงพยาบาลก่อน

Advertisement

Advertisement

สสจ.ระนอง แถลงสรุปสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 กักตัว 1 ราย แต่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

3. สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ขอความร่วมมือให้สังเกตอาการที่บ้าน/ที่พัก จนครบ 14 วัน โดยหลีกเลี่ยงไปที่สาธารณะที่มีคนอยู่หนาแน่นโดยไม่จำเป็น เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงเรียน เป็นต้น งดใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อน ผ้าเช็ดตัว ร่วมกับหมั่นล้างมือ ไอจามปิดปาก ปิดจมูก

เน้นย้ำสำหรับการป้องกันตัวจากโรคติดต่อดังกล่าว ขอให้ประชาชนยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย” หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการ ที่กรมควบคุมโรค สายด่วน 1422 หรือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 077 822 213

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด