คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

สาธารณสุข จ.เกาะสอง ร่วม สสจ.ระนอง ร่วมมือติดตามผู้ป่วยสกัดโรคระบาดชายแดน

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
สาธารณสุข จ.เกาะสอง ร่วม สสจ.ระนอง ร่วมมือติดตามผู้ป่วยสกัดโรคระบาดชายแดน

สาธารณสุข จ.เกาะสอง ร่วม สสจ.ระนอง ร่วมมือติดตามผู้ป่วยสกัดโรคระบาดชายแดน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/73370570_3134427569918891_7952018939364507648_n.jpg

ระนอง-นพ. นรเทพ อัศวพัชระ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง  กล่าวว่าทาง สสจ.ระนอง ได้ต้อนรับDr. Nyan Win Phyo และคณะ เข้าพบปรึกษาหารือ นพ. นรเทพ อัศวพัชระ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการส่งต่อและการติดตามผู้ป่วยชาวเมียนมา โดยเฉพาะโรคติดต่อ วัณโรค เอดส์ มาลาเรีย ระหว่างจังหวัดระนอง และเกาะสอง

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/75279330_3134427599918888_3931553796504682496_n.jpg

สำนักสาธารณสุขจังหวัดระนอง  โดยกลุ่มงานควบคุมโรค ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเกาะสอง ประเทศเมียนมา ได้ร่วมมือประสานงานในการควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการส่งต่อและการติดตามผู้ป่วยชาวเมียนมา โดยเฉพาะโรคติดต่อ วัณโรค เอดส์ มาลาเรีย ระหว่างจังหวัดระนอง และเกาะสอง

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/77024477_3134427736585541_1855264351036899328_n.jpg

สำหรับความร่วมมือของทั้งสองจังหวัดที่ผ่านมาได้จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านชายแดนไทย-เมียนมา หรือหมู่บ้านคู่ขนานชายแดนไทย-เมียนมาร์(ระนอง-เกาะสอง) ( อสม. & อสต. Health volunteer) เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในแนวพื้นที่ชายแดน จังหวัดระนอง-เกาะสอง ประเทศเมียนมาร์

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/75442898_3134427743252207_7872313666429779968_n.jpg

เนื่องจากจังหวัดระนองมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 169 กิโลเมตร มีด่านชายแดนถาวรบริเวณท่าเรือ และด่านชายแดนธรรมชาติ ทั้งบนบกและทางทะเล มีประชาชน ต่างด้าว อยู่อาศัย และเดินทางไปกลับทุกวันจำนวนมาก ประกอบกับมีชุมชนเมียนมาร์ ที่มาทำงานพอสมควร

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/78126808_3134427793252202_7492141131531026432_n.jpg

ยุทธศาสตร์หนึ่ง คือการพัฒนาให้มี อาสาสมัครต่างด้าว เพื่อช่วยในการรณรงค์ ควบคุมโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อ การแปลภาษา การประสานงานในกิจกรรม การส่งเสริมป้องกัน รักษาและฟื้นฟูโรค ในกลุ่มต่างด้าว  อีกยุทธศาสตร์หนึ่งคือความร่วมมือในการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ในจังหวัดระนอง และเกาะสอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการแก้ปัญหาสาธารณสุขชายแดน การแลกเปลี่ยนข้อมูล การประสานข้อมูลเมื่อมีโรคติดต่อในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อความยั่งยืน ในการพัฒนาการแก้ปัญหาสาธารณสุขชายแดน ให้มีความต่อเนื่อง

Advertisement

Advertisement

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด