คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

อสม. ระนอง เดินเคาะประตูบ้าน แนะนำ กระตุ้นชาวบ้านพร้อมรับมือไวรัสโควิด-19

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
อสม. ระนอง เดินเคาะประตูบ้าน แนะนำ กระตุ้นชาวบ้านพร้อมรับมือไวรัสโควิด-19

อสม. ระนอง เดินเคาะประตูบ้าน แนะนำ กระตุ้นชาวบ้านพร้อมรับมือไวรัสโควิด-19

อสม. ระนอง เดินเคาะประตูบ้าน แนะนำ กระตุ้นชาวบ้านพร้อมรับมือไวรัสโควิด-19

ระนอง-นายเถลิงศักดิ์ พิริยะพงศ์ สาธารณสุขอำเภอละอุ่น จ.ระนอง กล่าวว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง  ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดำเนินการตามแนวทาง อสม.เคาะประตูบ้าน ต้านไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1. ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง จำนวน 68 หลังคาเรือน

อสม. ระนอง เดินเคาะประตูบ้าน แนะนำ กระตุ้นชาวบ้านพร้อมรับมือไวรัสโควิด-19

โดยดำเนินการให้ความรู้ แจกสื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ7 ขั้นตอน การใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี พร้อมทั้งให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ชาวบ้านตระหนักถึงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโควิด-19

อสม. ระนอง เดินเคาะประตูบ้าน แนะนำ กระตุ้นชาวบ้านพร้อมรับมือไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและค้นหากลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือผู้สัมผัสร่วมบ้าน และขอความร่วมมือให้ช่วยกันสอดส่องดูแลภายในชุมชน เพื่อให้ปลอดภัยจากโรค ไวรัสโควิด-19

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด