คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เจ้าท่าระนองปล่อย 92 เรือประมงที่ถูกกักตรวจสอบหลังคดีสิ้นสุด

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
เจ้าท่าระนองปล่อย 92 เรือประมงที่ถูกกักตรวจสอบหลังคดีสิ้นสุด

เจ้าท่าระนองปล่อย 92 เรือประมงที่ถูกกักตรวจสอบหลังคดีสิ้นสุด

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/48428753_1208268672668001_5111626267585675264_n.jpg

ระนอง-จ่าเอก ทวี พรหมทอง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่เจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาระนอง ร่วมกันตรวจสอบเรือประมง ซึ่งมีปัญหาทางด้านกฎหมายทั้งในส่วนที่เป็นเรือประมงสัญชาติไทยและเรือประมงสัญชาติเมียนมา หลังจากที่เรือประมงที่ถูกตรวจสอบทั้งจำนวน 92 ลำ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/49178129_1208268056001396_5939521912999772160_n.jpg

ที่คำสั่งสั่งเพิกถอนคำสั่งกักเรือและแจ้งปฏิเสธการเข้าท่าเทียบเรือ ได้ผ่านข้อกฎหมายต่าง ๆโดยตามหนังสืออ้างถึง ด่านตรวจสัตว์น้ำระนองได้แจ้งกักเรือประมงตามอำนาจในมาตรา 105 (2) แห่ง พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และข้อ 22 ของคำสั่ง คสช. ที่ 22/2560 โดยสถานะคดีอาญาในปัจจุบันได้เปรียบเทียบปรับตาม พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คดีอาญาจึงเลิกกัน เป็นที่เรียบร้อย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_5122_resize-1.jpg

นาย กล่าวว่า หลังจากที่เจ้าท่าได้รับหนังสือแจ้งทั้งจากหน่วยงานและหนังสือรับรองจากผู้ประกอบการที่มาแจ้งต่อเจ้าท่าจังหวัดระนอง ทางเจ้าท่าจังหวัดระนองจึงได้ทยอยออกทำการตัดตัวซีนหรือตัวล๊อกพวงมาลัยเรือ ให้กับเรือประมงทั้ง 92 ลำ ที่ผู้ประกอบจะทยอยนำหนังสือในแจ้งการปลดล๊อกมาแจ้งต่อเจ้าท่า ซึ่งในเบื้องต้นเจ้าหน้าท่าเจ้าท่าระนองได้ทำการตรวจสอบพร้อมออกดำเนินการทำการปลดล๊อกเรือไปในชุดแรกแล้วรวมจำนวน 38 ลำในช่วงเวลาที่ผ่านมา และครั้งนี้ทำการปลดเพิ่มเป็นชุดที่ 2 เริ่มแรกอีกจำนวน 15 ลำจากที่ยื่นมา หากว่าผู้ประกอบการนำหนังสือที่คดีสิ้นสุดเสียค่าปรับแล้วมาดำเนินการที่เจ้าท่าจังหวัดระนองคาดว่าจะสามารถทำการปลดล๊อกในชุดที่2ได้หมดในเร็วๆทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับทางผู้ประกอบการว่าสามารถนำหลักฐานมาเสนอได้ในช่วงเวลาไหน เจ้าท่าพร้อมดำเนินการทันทีหลังจากรับเอกสาร

Advertisement

Advertisement

 

ทางเจ้าท่าระนองสามารถจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพร้อมทำการปลดล๊อก เพื่อให้เรือออกทำการได้ทันที จึงอยากจะฝากไปยังผู้ประกอบการเจ้าของเรือประมง ที่มีเรือประมงทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติเมียนมาที่เหลือทั้งหมด หลังจากคดีเสร็จสิ้นให้รีบนำหลักฐานมาแจ้งต่อเจ้าท่าระนอง เพื่อจะได้รีบเร่งตรวจหลักฐานเพื่อทำการปลดล๊อกให้กับผู้ประกอบการสามารถนำเรือออกจากพื้นที่ เพื่อนำไปประกอบอาชีพอย่างถูกกฎหมายต่อไป ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการให้ประมงไทยทำถูกต้องตามกฎหมาย เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นที่ยอมรับของIUU//////

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด