คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ไอเดียเจ๋ง!“กาบหมาก” จ.ระนอง ทดแทนโฟม ฉุดกระแสหน่วยงานรัฐ เอกชนแห่สนับสนุนร่วมขับเคลื่อนลดโลกร้อน

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ไอเดียเจ๋ง!“กาบหมาก” จ.ระนอง ทดแทนโฟม ฉุดกระแสหน่วยงานรัฐ เอกชนแห่สนับสนุนร่วมขับเคลื่อนลดโลกร้อน

ไอเดียเจ๋ง!“กาบหมาก” จ.ระนอง ทดแทนโฟม ฉุดกระแสหน่วยงานรัฐ เอกชนแห่สนับสนุนร่วมขับเคลื่อนลดโลกร้อน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/74632367_3014911328520259_830891294908743680_n-1.jpg

 

ระนอง-น.ส.ณัฐกานต์  ไท้สุวรรณ   ตำแหน่ง ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.ระนอง กล่าวว่าภายใต้โครงการศึกษา แนวทางการบริหารจัดการผลผลิตจากหมาก เพื่อเพิ่มมูลค่าแบบครบวงจรสู่การเป็นผู้ประกอบการ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่2และหมู่4 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง  ทีมวิจัยชุมชน สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรสวนหมากในพื้นที่ เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรสวนหมาก สร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรด้วยการเพาะขยายพันธุ์หมากขาย

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/74900218_2706461706040788_4667531627046371328_n.jpg

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนประกอบของหมากส่วนต่างๆ เช่น เปลือกหมาก กาบหมาก ต้นหมาก เป็นค้น  ดยเฉพาะกาบหมาก  ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย  สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น จายเรือกาบหมาก กล่องทิชชู  รองเท้ากาบหมาก  ตะกร้ากาบหมาก  เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/74645258_2698287873526789_8604141879958700032_n.jpg

 

ต่อมาปี 2562 ได้รับการสนับสนุน…โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดทางเลือก ต.ราชกรูด อเมือง จ.ระนองที่ผ่านมาทางกลุ่มได้ทดลองเปิดตลาดผลิตภัณฑ์จานเรือกาบหมาก สำหรับใช้ใส่อาหารว่างในการจัดประชุม ผ่านช่องทางตลาดเครือข่ายนักวิจัย  หน่วยงานในท้องถิ่น  และตลาดกลุ่มลูกค้าเฉพาะ  ที่มาจาก 1)พ่อค้าแม่ค้าในตลาดถนนคนเดิน ตลาดเพื่อสุขภาพ 2)บริษัทเอกชน และสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว รีสอร์ท  3)หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4)กลุ่มองค์กรชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่ 5)เครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.ระนอง และ6)กลุ่มลูกค้าทั่วไป ผ่านการบอกต่อปากต่อปาก

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/73399744_2710818185607091_4301111908141891584_o.jpg

ซึ่งพบว่า มีคนให้ความสนใจติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จานเรือกาบหมาก กับทางกลุ่มอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมียอดการสั่งซื้อต่อครั้งอยู่ที่ 50-100 ชิ้น และหลังจากผลิตภัณฑ์กาบหมากถูกเปิดตัวโดยสื่อสารมวลชนมากขึ้น ปรากฏว่าขณะนี้ผลิตภัณฑ์กาบหมากกำลังกลายเป็นที่ต้องการของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมสนับสนุนลดโลกร้อน นำไปใช้ทดแทนภาชนะโฟมที่ทำลายสิ่งแวดล้อม

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/76616487_2515320478572474_1912476661199142912_n.jpg

อาทิหน่วยงานที่ติดต่อเข้ามาล่าสุด ได้แก่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัด  เช่น  พัฒนาชุมชน จ.ระนอง  รองนายกเทศบาลหงาว  นายกเทศบาลราชกรูด  งานวิ่งเพื่อสุขภาพ สถาบันมะเร็ง จ.สุราษฎร์ธานี  ภาคเอกชน เช่น  ผู้ประกอบการรีสอร์ตจากเขาสก สุราษฎร์ธานี  เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน จ.สตูลและบุคคล  เจ้าของวังขนมหวาน จ.ระนอง  พ่อค้าแม่ค้า จากหลายจังหวัดทั่วทุกภาค

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/75322622_2698333470188896_6894816098118533120_n.jpg

น.ส.ณัฐกานต์  ไท้สุวรรณ   ตำแหน่ง ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.ระนอง กล่าวว่า ด้วยสภาพพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ตำบลราชกรูดมีผลิตผลทางการเกษตร ออกสู่ท้องตลาดปีละหลายร้อยตัน จากการทำการเกษตรแบบผสมผสาน และพืชที่สำคัญชนิดหนึ่งในพื้นที่ซึ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรตำบลราชกรูด นอกเหนือจาก ยางพารา ปาล์มน้ำมัน คือ  “หมาก” หมากเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  แต่ละปีสามารถสร้างรายได้หลายหมื่นบาทต่อครัวเรือน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/73472501_2710817012273875_3524139198875435008_o.jpg

จากการบันทึกรายการขายจานกาบหมาก เริ่มตั้งแต่ช่วงปี 2559 ถึง 2562 พบว่ามียอดจำหน่ายประมาณ 50,000 บาท ซึ่งทางกลุ่มมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก  เช่น จานเรือกาบหมากสำหรับใส่อาหารว่าง  กล่องทิชชู รองเท้ากาบหมาก ตะกร้ากาบหมาก  จานรองแก้วน้ำ แผ่นรองจานอาหาร ม่านหน้าต่าง-ประตู  ดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งบ้าน-รีสอร์ท นามบัตร ที่คั่นหนังสือ และไม้ตีแลงวัน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/75220716_1171854383204947_2828257190144376832_n.jpg

“ผลิตภัณฑ์ที่ขายตอนนี้ มี 2 รูปแบบ 1.รูปแบบงานทำมือ  ผลิตภัณฑ์จานเรือกาบหมาก  สำหรับใส่อาหารว่าง 2.รูปแบบงานอัดเครื่องจักร ขนาดเล็ก  มีแบบจานกลม กับจานสี่เหลี่ยม”

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/74701516_2515500225406249_2004290035351814144_n.jpg
โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดทางเลือก ต.ราชกรูด อเมือง จ.ระนอง

จากการวิเคราะห์สถานการณ์พบว่า กระแสการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เพื่อมาทดแทนกลุ่มโฟม คนในสังคมเริ่มหันมาให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น  เช่นเดียวกับเทศบาลตำบลราชกรูด และหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชกรูด  ได้ประกาศนโยบาย  “ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/74481473_447682899499784_5024861176517885952_n.jpg

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานจังหวัดระนอง  เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย  ลดการใช้พลาสติกหูหิ้ว และงดการใช้โฟมบรรจุอาหาร รวมทั้งส่งเสริมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนโฟม ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ทำให้คนในชุมชนตำบลราชกรูด  เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของกาบหมากเพิ่มมากขึ้น จากที่ไม่เคยเห็นคุณค่า หล่นทิ้งเป็นขยะในสวน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และพาหนะนำโรคไข้เลือดออกดังเช่นอดีต

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/75422275_2710818032273773_1234008494290501632_o.jpg

ผู้สนใจเรียนรู้ศึกษาดูงาน หรือซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่คุณ หลิน098-7054642/ คุณ ผุด095-2570657

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด