คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ประมงจังหวัดยืนกราน กฎหมาย ก็ต้องปฏิบัติ ขณะที่ชาวบ้านกว่า 700 คน ยื่นหนังสือผ่อนผันให้ประกอบอาชีพโพงพางได้

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ประมงจังหวัดยืนกราน กฎหมาย ก็ต้องปฏิบัติ ขณะที่ชาวบ้านกว่า 700 คน ยื่นหนังสือผ่อนผันให้ประกอบอาชีพโพงพางได้

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/798541.jpg

เมื่อเวลา 10.30 น. ที่ ศาลากลาง จ.สตูล  นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผวจ.สตูล  ได้เปิดโต๊ะ เจรจาระหว่าง ชาวประมงพื้นบ้าน กับเจ้าหน้าที่รัฐ หลังจากที่ชาวบ้านได้ยื่นหนังสือถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ จ.สตูล โดยเฉพาะโพงพาง กว่า 2 พัน คน ที่กระจายอยู่ทุกอำเภอของ จ.สตูล โดยมีตัวแทนมา พบเพียง 700 คน มาร่วมกันยื่นหนังสือ ถึงผู้ว่าฯสตูล  เพื่อส่งต่อไปยัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอผ่อนผันให้ประกอบอาชีพโพงพางได้และขอให้แก่กฎหมาย ประมงมาตรา67ให้อำนาจการผ่อนผันและการอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีตามเงือนไขที่รัฐมนตรีกำหนด

นายโสภณ อ่อนคง ประมงจ.สตูล กล่าวว่า การใช้กฎหมายในการจับกุมประมงรายย่อยโดยเฉพาะโพงพางนั้น เราได้กระทำไปตามกฎหมาย เรามีแผนในการออกตรวจและทุกครั้งที่ออกตรวจ ก็จะเจอผู้กระทำผิด ทุกครั้ง และบางครั้ง ก็จะมีการแจ้งข่าวระหว่างชาวบ้านด้วยกันมาว่ามีการทำผิดมายังประมงจังหวัด ซึ่งทางประมงจังหวัด ก็ได้ออกตรวจและมีการตักเตือน แต่บางรายหากตักเตือนไม่ได้ก็จับกุม ซึ่งชาวบ้านจะรับทรายดี ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าผิดชาวบ้านก็ยังทำ ดังนั้น ตนเอง จะยึดถือเอากฎหมาย เป็นหลักในการปฏิบัติตามหน้าที่ ส่วนในเรื่องของการแก้กฎหมายนั้น จะเป็นหน้าที่ของหน่วยเหนือ ซึ่งตนเอง ไม่สามารถที่จะก้าวล่วงได้ จะทำได้เพียง หน้าที่ที่จะต้องออกตรวจจับ เท่านั้น

Advertisement

Advertisement

นายสุบิน ดาหมาน  ตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้านทำโพงพางและผู้ได้รับความเดือดร้อน กล่าวว่า เนื่องจากชาวบ้านกว่า 2 พัน คน 400 ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทำโพงพาง ในพื้นที่ จ.สตูล ได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีพ ประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่ ถดถอย   จึงได้รวมตัวกันมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯสตูลเพื่อขอความเป็นธรรมให้มีการผ่อนผันการใช้อำนาจจับกุมชาวประมงพื้นบ้าน เพราะการทำโพงพางนั้น ได้มีการทำมานาน ตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึง รุ่นลูกหลาน  แต่ ณ วันนี้ ชาวบ้านทั้งหมดได้รับความเดือดร้อน เนื่องจาก การออกทำประมงพื้นบ้าน ก็จะถูกเจ้าหน้าที่ รัฐจับกุม บางราย ก็ถูกยึดอวน  บางรายก็ถูกยึด เรือ และอุปกรณ์ในการออกหาปลาทั้งหมด จนไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้ จนประสบกับภาวะเศรษฐกิจ บางรายถึงกับบ้านแตก ทำให้เป็นปัญหาของสังคม   ดังนั้น ตนเองและพี่น้องชาวโพงพาง ต้องการที่จะยื่นหนังสือ เพื่อขอผ่อนผันการจับกุมของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งขอให้ รัฐมนตรีได้แก้กฎหมาย มาตรา 67 เพื่อให้ พี่น้องจะได้ทำมาหากินกันต่อไป เพราะชาวประมงพื้นบ้านนั้น ไม่สามารถที่จะไปประกอบอาชีพอย่างอื่นได้อีกแล้วนอกจากทำประมงและประกอบกับเงินทุนในการสร้างอาชีพใหม่นั้นก็ไม่มี

Advertisement

Advertisement

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด