ไลฟ์แฮ็ก

ความสุข 2 แบบในชีวิต

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ความสุข 2 แบบในชีวิต

ทัศนคติที่ดี มีผลต่อความสุขในชีวิต ซึ่งตรงกับคำกล่าวที่ว่า “ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของสิ่งดีๆ ที่เราสามารถขูดมาจากชีวิต แต่ขึ้นอยู่กับทัศนคติของเราต่อสิ่งเหล่านั้น” ที่กล่าวไว้โดย อเล็กซานเดอร์ โซลเฮนนิทชิน (1918) นักเขียนนวนิยายชาวรัสเซีย

เครดิตภาพของอาจารย์เปี๊ยก ถ่ายภาพโดยผู้เขียน(เครดิตภาพของอาจารย์เปี๊ยก ถ่ายภาพโดยผู้เขียน)

ความสุขอย่างหนึ่ง ที่ทุกคนสามารถมีได้เท่าเทียมกัน คือ ความบันเทิงจากการอ่าน เพราะการอ่าน ไม่มีการแบ่งแยกใดใด ให้ผู้คน รู้สึกว่า มีความแตกต่างกัน ด้วยนิสัยรักการอ่านที่สะสมมาตามวัย ผู้เขียนชอบอ่านหนังสือส่งเสริมความสุข และความคิดที่สร้างความสำเร็จในชีวิต จึงสามารถประมวลสาระจากอ่าน ว่า นักคิด นักเขียน ส่วนมาก เห็นตรงกันว่า คนคิดบวกเป็น มีความสุข โดยความสุข ในวงจรชีวิตมนุษย์ ย่อมอยู่ในวัฏจักรของความทุกข์และความสุข อันเป็นวงเวียนธรรมดาของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นที่รับรู้กัน ถ้ายอมรับว่า ความสุข เป็นผลผลิตที่เกิดจากคุณภาพความคิด ที่มีลักษณะ  โปร่ง โล่ง สบายและไร้ปัญหา ซึ่งความสุขที่เกิดขึ้นแก่ผู้คิดเป็นนั้น ย่อมสามารถเลือกที่จะรับและเป็นอยู่ในความสุข ตามแต่กระบวนการคิดของบุคคล ความสุขที่มีอยู่ในชีวิตมนุษย์ จัดแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ คือ ความสุขสนุกและความสุขสงบ

Advertisement

Advertisement

เครดิตภาพของอาจารย์เปี๊ยก ถ่ายภาพโดยผู้เขียน(เครดิตภาพของอาจารย์เปี๊ยก ถ่ายภาพโดยผู้เขียน)

ความสุขสนุก (HAPPY) สุขสนุกเป็นความสุขทางวัตถุ อันเกิดจากวัตถุภายนอก ซึ่งอยู่ในโลกแห่งการอุปโภค บริโภค เสพบริการความสะดวก สบายและทันสมัยทางวัตถุนิยม ซึ่งก่อให้เกิดความสนุกสนาน เห็นได้ทั่วไปซึ่งเป็นความสุขในชีวิตประจำวัน ทั้งการใช้เทคโนโลยีและปัจจัยบำเรอความต้องการต่างๆ ทางวัตถุ

เครดิตภาพของอาจารย์เปี๊ยก ถ่ายภาพโดยผู้เขียน(เครดิตภาพของอาจารย์เปี๊ยก ถ่ายภาพโดยผู้เขียน)

ความสุขสงบ (Peace) สุขสงบ เป็นความสุขที่เกิดจากจิตใจ อันเกิดจากสุขภายใน ซึ่งเป็นกระบวนการคิดด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์และสรรพสิ่ง ที่มีเหตุปัจจัย ให้เกิดขึ้น   โดยมีเงื่อนไขคุณงามความดี เป็นสิ่งกำกับจิตใจ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง โดยยอมรับสภาพความเป็นจริงและมีสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันขณะ

เครดิตภาพของอาจารย์เปี๊ยก ถ่ายภาพโดยผู้เขียน(เครดิตภาพของอาจารย์เปี๊ยก ถ่ายภาพโดยผู้เขียน)

Advertisement

Advertisement

การทำให้มีความสุข ในยุคที่สังคมบูชาความรวดเร็ว จะต้องระมัดระวังอย่าง โดยพยายามลดความเร็วในชีวิต กระทำได้ โดยกิจกรรมต่างๆ ให้ช้าลง เช่นการดื่มด่ำกับธรรมชาติ การรับประทานอาหารให้ช้าลง การทำงานทีละอย่าง   การฟังเพลงอย่างผ่อนคลาย การเดินเล่นในยามมีเวลาว่าง การทำจิตใจให้เบิกบาน การใช้เวลาที่มีอย่างสร้างสรรค์ การสวดมนต์ การทำสมาธิ และการอ่านหนังสือ เพื่อจรรโลงแก่จิตใจ เป็นต้น เหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติได้โดยไม่ต้องอาศัย สิ่งภายนอกมากจนเกินไป นอกจากนี้ การไม่บูชาความเร็ว เป็นเทคนิคการคิดหนึ่ง เพื่อสร้างพื้นที่แห่งความสุขในชีวิตอันก่อให้เกิดสุนทรียะและความงดงาม โดยบุคคลสามารถทำกิจกรรมต่างๆ อย่างช้าลงและมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอ

เครดิตภาพของอาจารย์เปี๊ยก ถ่ายภาพโดยผู้เขียน(เครดิตภาพของอาจารย์เปี๊ยก ถ่ายภาพโดยผู้เขียน)

การมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต โดยการรู้จักคิดบวก เป็นสิ่งที่นักคิด นักเขียนยืนยันตรงกันว่า สิ่งนี้ เป็นกลวิธีคิดหนึ่ง เพื่อเพิ่มกำลังใจและสร้างความสุข ในชีวิต ซึ่งการคิดบวกนี้ เป็นการสร้างทัศนคติต่อปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งดีและไม่ดี การคิดบวก เป็นการมองโลกในแง่ดี หมายรวมถึง มุมมองต่อเหตุการณ์ และปรากฏการณ์ความเป็นไปของสิ่งต่างๆ ในแง่บวก การฝึกคิดบวก สามารถทำได้หลายวิธี เริ่มต้นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองว่า  มีความสามารถและการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ มองโลกตามความเป็นจริงด้วยการวางใจเป็นกลาง สร้างนิสัยใฝ่ความสำเร็จ ไม่นำตนเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น เพื่อสร้างปมด้อยหรือปมเด่น คิดด้วยเหตุและผล เป็นต้น ประโยชน์ของการคิดเชิงบวก จะทำให้ได้รับประสบการณ์และทัศนคติที่ดีต่อการแก้ปัญหาและสถานการณ์ที่เผชิญ โดยไม่มองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นปัญหา แต่มองว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสและสามารถแก้ไขได้

Advertisement

Advertisement

เครดิตภาพของอาจารย์เปี๊ยก ถ่ายภาพโดยผู้เขียน(เครดิตภาพของอาจารย์เปี๊ยก ถ่ายภาพโดยผู้เขียน)

การรู้จักคิดบวก เป็นการมองโลกในแง่ดี อันเป็นการพัฒนาสมรรถนะของคุณภาพจิตใจให้เข้มแข็ง ซึ่งได้รับความสุขเป็นผลตอบแทน และลักษณะการคิดบวกนี้ จะช่วยให้เกิดแรงดลใจและความปลดเปลื้องอารมณ์ที่ขุ่นมัวออกไปจากจิตใจ

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์