คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ฉก.ร.5 จัดกิจกรรมโครงการ “หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย”

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ฉก.ร.5 จัดกิจกรรมโครงการ “หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย”

สงขลา – สะเดา กองกำลังเทพสตรี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 จัดกิจกรรมโครงการ ” หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ” ประจำปี 2563 ณ บ.น้ำลัด ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา เน้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างข้าราชการ และประชาชนตามแนวชายแดนทั้งสองประเทศฉก.ร.5 จัดกิจกรรมโครงการ “หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย”

11 มีนาคม 2563 กองกำลังเทพสตรี โดย พ.อ.เฉลิมพร  ขำเขียว รองผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี    เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมตามโครงการ “หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย” ประจำปี 2563  โดยนำราษฎรจาก บ้านปาดังเบซาร์ ต.ตีตีติงงี รัฐเปอร์ลิส ( ประเทศมาเลเซีย )  เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนและร่วมกิจกรรม กับพี่น้องประชาชน บ้านน้ำลัด หมู่ที่ 2 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลาฉก.ร.5 จัดกิจกรรมโครงการ “หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย”

โดยเยี่ยมชมกิจกรรมของประชาชนในหมู่บ้าน, นิทรรศการ, การทำขนมพื้นบ้าน, และการแสดงลิเกฮูลู   เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ  มีส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า 500  คน  สำหรับกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการเสริมสร้างความมั่งคงตามแนวชายแดนให้มีความเข้มแข็งเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

Advertisement

Advertisement

ฉก.ร.5 จัดกิจกรรมโครงการ “หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย”

ฉก.ร.5 จัดกิจกรรมโครงการ “หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย”ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 กองกำลังเทพสตรี ซึ่งเป็นหน่วยกำลังป้องกันชายแดน ได้เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำรงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันที่มีมาอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างใกล้เคียงกันของหมู่บ้านคู่ขนาน และเกิดความมั่นคงปลอดภัยขึ้นในพื้นที่ตามแนวชายแดนของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน   ตามนโยบายของผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด