ไลฟ์แฮ็ก

เลี้ยงลูก ให้ร่าเริง

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
เลี้ยงลูก ให้ร่าเริง

เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ร่าเริง

"มีความสุขใช่ไหมครับ เมื่อเห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของลูก" ประโยคคำถามนี้ คงไม่ต้องการอะไรมากกว่าคำตอบที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้มในหัวใจของพ่อแม่ เข้าใจกันดีว่า สังคมไทยในยุคปัจจุบัน จะกลายเป็นครอบครัวเดี่ยว คือ มีพ่อแม่ลูก อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเล็กมากกว่าสังคม   การเป็นครอบครัวขยาย ที่มีพ่อแม่พี่น้องอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวขนาดใหญ่อย่างในสมัยก่อน เพราะความเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามยุคสมัย       การเลี้ยงลูกแบบครอบครัวเดี่ยว จึงมีลักษณะแตกต่างกันไปตามความเป็นอยู่ของครอบครัว แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจให้ลูกกลายเป็นเด็กที่ร่าเริงและมีความสุข ตามวัย

เครดิตภาพ จาก https://pixabay.com/th ผู้เขียน ก็เป็นครอบครัวเดี่ยว เลี้ยงลูกเองทั้งคุณแม่และคุณพ่อ สิ่งที่ครอบครัวเข้าใจและคิดถึงเสมอ คือ ความน่ารัก สดใส ร่าเริง ตามวัยของลูก เมื่อพ่อแม่ เข้าใจว่า เด็กมีธรรมชาติ ซุกซน อยากรู้อยากเห็นตามวัย และด้วยเพศที่แตกต่างกัน ก็ทำให้ความซุกซน อยากเรียนรู้   อยากลองทำในสิ่งต่าง ๆ ของเด็ก ก็แตกต่างกันไปด้วย "การเลี้ยงลูกให้มีความร่าเริง จะต้องยอมรับในความเป็นธรรมชาติของเด็ก และให้การอบรม พูดสอน หรือทำให้ดูเป็นตัวอย่างซ้ำ ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จำเป็นต่อการปลูกฝังนิสัย เพราะเขาพร้อมจะเลียนแบบจากต้นฉบับที่เขาเห็น" ดังคำพูดที่ว่า แบบอย่างที่ดี ย่อมดีกว่าคำสอน ผู้เขียนเองคิดว่า การที่ครอบครัว มีเวลาร่วมกัน เช่นทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว การทำบุญ การท่องเที่ยว หรือปล่อยให้เขาเล็กตามความสนใจ แล้วคอยสังเกตดูพฤติกรรม พร้อมให้คำสอนอบรมบ่มนิสัยไป เป็นการหล่อหลอมให้เขาเติบโตอย่างมีความสุขและรู้จักคิด ทำ ในสิ่งต่าง ๆ ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่แสดงถึงความรัก ความเอาใจใส่ที่มีในแบบครอบครัวเดี่ยว ที่ควรให้เวลามากกว่าอื่นใด และผู้เขียน เชื่อมั่นว่า ลูกของเราส่วนใหญ่ เป็นเด็กที่มีธรรมชาติต่างกัน แต่เราควรให้เขามีความร่าเริง สดใสตามวัยในแบบที่เขาเป็น

Advertisement

Advertisement

ภาพครอบครัวของผู้เขียน เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป การเป็นครอบครัวเดี่ยว แผ่ขยายไปสู่สังคมเมือง พ่อแม่ จะต้องเลี้ยงดูลูกกันเอง การแบ่งเวลา เพื่อทำกิจกรรมและใส่ใจกับเด็กเล็ก ๆ จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุด เพราะพ่อแม่ต่างรู้ดีว่า วัยเด็ก คือ วัยที่น่ารักสดใส เขาควรมีความร่าเริง และมีความสุขตามวัย อย่าให้ความรู้สึกเป็นมีความสุขของพ่อแม่ ต้องไปเป็นความรู้สึกที่ลูก ต้องแบกรับสิ่งต่าง ๆ เอาไว้ด้วย วิธีคิดง่าย ๆ เหล่านี้ คือ การคิดบวกและให้กำลังใจต่อกัน เมื่อความเข้าใจเกิดขึ้น ภาพแห่งครอบครัวที่มีความสุข ก็จะเกิดขึ้น ตามความต้องการของเรา ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวเดี่ยว ที่กำลังสร้างครอบครัว ให้มีความสุข นะครับ


น้องต้นปาล์ม (ชาย) กับน้องต้นข้าว (หญิง) ไปทำบุญ

Advertisement

Advertisement

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์