ไลฟ์แฮ็ก

4 วิธีรับมือกับคำนินทา

547
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
4 วิธีรับมือกับคำนินทา

พวกเล่นลิ้น นินทา ด่าคนอื่น

ไม่ข้ามคืน คงเป่า ให้เราชั่ว

อย่าไว้ใจ ให้ยั้ง ระวังกลัว

ความลับรั่ว แล้วจะร้อน ไม่ผ่อนเพลา

(จันทรโชติ รอดโพธิ์ทอง)

บทกลอนเกี่ยวกับคำนินทาข้างต้นของจันทรโชติ รอดโพธิ์ทองนั้น แสดงให้เห็นว่า การนินทาว่าร้ายคนอื่น ก่อให้เกิดความเสียหาย เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวัง แต่ธรรมชาติของสังคมมนุษย์นั้น ไม่ว่าจะทำดีหรือร้าย หรืออยู่ปกตินิ่งเฉย ก็ไม่พ้นจากคำครหานินทาไปได้

การรู้จักวิธีรับมือกับคำนินทานั้น เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งของตนเอง เพื่อจัดการกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตน จาก   คำพูดนินทาว่าร้ายของผู้อื่น โดยคนที่รู้จักรับมือกับแรงเสียดสี แรงเสียดทานจากคำพูดนินทาของผู้อื่น ด้วยท่าทีที่อยู่เหนืออารมณ์เหล่านั้น เป็นสิ่ง ที่ประเสริฐสุด

ภาพโดย robbinhiggins จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87-%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87-2840241/ภาพโดย robbinhiggins จาก https://pixabay.com/th/photos/

Advertisement

Advertisement

4 วิธีรับมือกับคำนินทา

วิธีที่ 1 ทำตัวแบบหูทวนลม

การทำตัว เป็นแบบหูทวนลม เป็นวิธีการรับมือกับคำนินทาแบบไม่แสดงกิริยาอาการตอบโต้ หรือตอบสนองต่อคำนินทาเหล่านั้น  โดยผู้ที่ถูกนินทานั้น จะต้องมีความคิดตัดสินใจเด็ดเดี่ยว ที่จะไม่รับความคิดจากคำพูดที่เป็นลบเหล่านั้น มาเป็นกองขยะในความคิดของตนเอง ซึ่งการทำตนแบบนี้        จะทำให้ผู้ถูกนินทา ที่มีความรู้สึกตัวดี ไม่ตกเป็นทาสทางความรู้สึกต่ออารมณ์เป็นลบ

ภาพโดย vitabello จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9A-4393964/ภาพโดย vitabello จาก https://pixabay.com/th/photos/

วิธีที่ 2 ตอบสนองด้วยอารมณ์ที่เป็นบวก

การรับมือกับคำนินทาที่ดี นอกจากการไม่นำความคิดที่เป็นลบจากคำพูดเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์แล้ว การตอบสนองต่อคำนินทาเหล่านั้น ด้วยอารมณ์ที่เป็นบวก ก็จะทำให้ผู้ถูกนินทาเกิดความรู้สึกเข้มแข็ง และสามารถก้าวข้ามอารมณ์ลบไปได้ ซึ่งการตอบสนองด้วยอารมณ์ที่เป็นบวก เกิดจากความคิดที่เป็นบวก คำพูดที่เป็นบวก และกิริยาท่าทีของพฤติกรรมที่เป็นบวกต่อคำนินทา ตัวอย่างการตอบสนองด้วยอารมณ์ที่เป็นบวก เช่น การกล่าวขอบคุณต่อคำนินทาว่าร้ายเหล่านั้น เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย 448271 จาก https://pixabay.com/th/photos/ ภาพโดย 448271 จาก https://pixabay.com/th/photos/

วิธีที่ 3 ทำความเข้าใจกับวงนินทา

การทำความเข้าใจกับผู้นินทา เป็นการแสดงท่าที ต่อผู้นินทาว่าร้าย ให้ทราบว่าเราคิดเห็นอย่างไรกับคำพูดเหล่านั้น นอกจากนี้แสดงให้เขารู้ว่า พฤติกรรมนั้นเป็นสิ่งไม่ดี ซึ่งการทำเช่นนี้ เป็นจิตวิทยาในการสื่อสารกับคนที่คิดไม่ดีกับเรา ช่วยป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่เขาอาจคิดทำกับเราในอนาคตอีกก็ได้ และทำให้คนที่มองเราในภาพไม่ดี จะได้มีทัศนคติที่ดีในการมองเรา โดยไม่เข้าใจผิดจากความเป็นจริง

วิธีที่ 4 พิสูจน์ฝีมือลบล้างคำนินทา

การรับมือที่ปล่อยให้ความสำเร็จ แสดงออกถึงการลบล้างคำนินทา เป็นวิธีตอบโต้ที่ดีที่สุด เพราะทำให้เสียงนินทาเหล่านั้นกลายเป็นเสียงที่ไร้ความหมายต่อทั้งเราและผู้ที่รับรู้สิ่งที่ไม่ถูกต้องจากคำนินทา นอกจากนี้ การทำความสำเร็จให้เกิดขึ้น จะกลายเป็นแรงผลักดันให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น ช่วยทำให้คำนินทาว่าร้ายกลายเป็นคำโกหกความเท็จไป เพราะเรามีความสามารถที่จะทำสิ่งนั้นให้บรรลุเป้าหมาย อีกทั้งเป็นการทำให้ผู้นินทา รู้ว่าเราเป็นมืออาชีพ เป็นผู้มีศักยภาพแท้จริง

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-3210972/ภาพโดย Geralt จาก https://pixabay.com/th/photos/

ผู้เขียนเชื่อว่า ธรรมชาติของมนุษย์ ย่อมมีการนินทาว่าร้ายกันเป็นปกติ ผู้ที่รู้จักรับมือกับคำนินทา อย่างมีสติและมีท่าทีที่เหมาะสม จะกลายเป็นคนที่แสดงออกถึงความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง ซึ่งหากคิดตามคำสอนของครูบาอาจารย์ ที่สอนไว้ว่า หากมีการโต้เถียงกัน ผู้ที่สงบวาจาคำพูดได้ก่อน ถือว่าเป็นคนที่ได้รับการศึกษาอบรมมาดี ในเมื่อเรายังต้องอยู่ในสังคมโลกนี้ การถูกนินทาก็เป็นเรื่องปกติ ที่ใคร ๆ ก็ไม่อาจหนีพ้นไปได้

.................

เครดิตภาพปกโดย 448271 จาก https://pixabay.com/th/photos/ ออกแบบปกโดยผู้เขียน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์