ไลฟ์แฮ็ก

5 วิธีพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
5 วิธีพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น

โลกในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับคนดี คนเก่ง และคนมีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญต่อการพัฒนาตนเอง ไปสู่ศักยภาพที่มีอย่างแท้จริง ยิ่งในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร หรือความรู้หลากหลายสามารถเข้าถึงง่าย ผู้ที่รู้จักใช้สิ่งเหล่านี้ และฝึกฝนพัฒนาตนเอง เพื่อกลายเป็นมืออาชีพ ที่มีศักยภาพแท้จริง ก็สมควรได้รับการยอมรับและมีความคุ้มค่าต่าง ๆ ที่จะได้ตอบแทนตามมา

เครดิต: ภาพโดย sasint ที่มาจาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B-%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2-1822560/เครดิต: ภาพโดย sasint จาก pixabay

วิธีพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น มีหลากหลายวิธี แต่การพัฒนาตนเองอย่างเป็นขั้นตอน และมองเห็นพัฒนาการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นกระบวนการสำคัญในการฝึกฝน ซึ่งผู้เขียน ขอแนะนำวิธีคิด และวิธีการประยุกต์หลักธรรมที่เป็นวิธีคิดทางพระพุทธศาสนา มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น มีอยู่ 5 วิธีการ ดังนี้

Advertisement

Advertisement

วิธีที่ 1  ทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้ว คือ รู้จักฟัง รู้จักอ่าน รู้จักดู เพื่อเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ให้มาก เพราะการรับสาร เป็นหัวใจของการนำเข้าความรู้ ที่จะกลายเป็นทรัพย์สิน จากความรู้นั้น การฟัง ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ พอ ๆ กับการอ่านและการดู ซึ่งทั้ง 3 วิธีการนั้น จะต้องอาศัยการรู้จักคิด พินิจเลือกเอาสิ่งที่มีคุณค่า แล้วนำเข้ามาสู่ตนเอง เหมือนกับการเลือกกินองุ่น ที่เลือกแต่เม็ดที่ดี ส่วนที่ไม่ดีก็คัดทิ้งไป

วิธีที่ 2 จับประเด็น จับสาระให้ได้ คือ เป็นผู้มีปัญญาในการรับฟัง จับประเด็นสาระสำคัญ ที่เป็นหลักการเอาไว้ให้ได้ เมื่อเราทรงจำสิ่งที่เป็น แก่นสาร สาระสำคัญของสิ่งต่าง ๆ เท่ากับว่า เรามีหลักการ หลักคิด ในสิ่งที่กำลังเรียนรู้

วิธีที่ 3 ใช้ความรู้นั้น ด้วยการพูดทบทวน คือ จะต้องถ่ายทอด แบ่งปันความรู้เหล่านั้นออกไป โดยการพูดหรือการเขียน ซึ่งจะทำให้เกิด     ความเข้าใจมากขึ้น เนื่องจากการถ่ายทอดในแต่ละครั้ง จะต้องอาศัยกระบวนการคิด เพื่อสื่อสารสิ่งที่จะพูด หรือจะเขียนออกไปให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างง่าย ๆ  เมื่อทำการทบทวนอยู่สม่ำเสมอ ความเชี่ยวชาญ ชำนาญก็จะเพิ่มขึ้น

Advertisement

Advertisement

เครดิต: ภาพโดย geralt ที่มาจาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%86-2706977/เครดิต: ภาพโดย geralt จาก pixabay

วิธีที่ 4 จำจนขึ้นใจ คือ มองเห็นสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ ผ่านการทบทวนซ้ำ ๆ และกระทำอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นการจำจนขึ้นใจ สามารถเรียกใช้สิ่งที่สะสมเอาไว้ได้ทุกเมื่อ

วิธีที่ 5 ประยุกต์ทฤษฎีอย่างแตกฉาน คือ สามารถประยุกต์ความรู้ที่มีให้เข้ากับสถานการณ์ หรือสิ่งที่จะต้องถ่ายทอดออกไป โดยมีความเข้าใจแจ่มแจ้งต่อสิ่งที่เรียนรู้ และสิ่งที่จะกระทำ โดยมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่ต้องการทำ แล้วสามารถอธิบายได้อย่างทะลุปรุโปร่ง

เครดิต: ภาพโดย thepixelman ที่มาจาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B9%86-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-532097/เครดิต: ภาพโดย thepixelman จาก pixabay

การพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น เริ่มต้นจากการเรียนรู้ ฝึกฝน ลงมือทำ ถ่ายทอด และประยุกต์สิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ให้ได้ เพราะความรู้ที่เกิดขึ้นแล้วใช้ได้จริงกับสถานการณ์ ถือได้ว่า เป็นความสำเร็จในการใช้ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ วิธีคิด 5 ประการที่พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น ก็เป็นวิธีคิดง่าย ๆ ที่สามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เป็นหลักการได้ เพื่อมีแนวทางในการฝึกฝนตนเอง สู่ความเป็นมืออาชีพ

Advertisement

Advertisement

เครดิต: ภาพโดย sasint ที่มาจาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-1246520/เครดิต: ภาพโดย sasint จาก pixabay

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์