คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

มรส. ปลูกป่า 1 ปี 1,200 ต้น หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างผืนป่าพระบารมี

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
มรส. ปลูกป่า 1 ปี 1,200 ต้น หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างผืนป่าพระบารมี

สุราษฎร์ธานี- ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมใจปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ป่าของพ่อ” ร่วมปลูกป่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็ดพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้พะยอมและยางนา ณ บริเวณสระว่ายน้ำกรดเกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มรส. ปลูกป่า 1 ปี 1,200 ต้น หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างผืนป่าพระบารมี มรส. ปลูกป่า 1 ปี 1,200 ต้น หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างผืนป่าพระบารมี

ผศ.ดร.วัฒนา กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีการนำไปใช้อย่างฟุ่มเฟื่อย จนเกิดปัญหาทั้งทางตรงและทางอ้อมกับมนุษย์ โดยเฉพาะปัญหาการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน มหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จึงส่งเสริม ปลูกฝัง ให้นักศึกษาและบุคลากรในองค์กร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ที่ควรรับผิดชอบร่วมกันในการรณรงค์ และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและรักษาให้ยาวนาน

Advertisement

Advertisement

 

มรส. ปลูกป่า 1 ปี 1,200 ต้น หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างผืนป่าพระบารมี                  โดย รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต่อไปอีกว่า มรส. มีนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการให้นักศึกษาและบุคลากรร่วมกันปลูกต้นไม้โดยรอบภายในมหาวิทยาลัยเดือนละ 100 ต้น เป็นระยะเวลา 1 ปี รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,200 ต้น เพื่อถวายเป็นผืนป่าพระบารมีต่อไป.

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด