คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

สุราษฎร์ธานี-รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมพื้นที่ควบคุมพืชกระท่อมประกาศภายใน 3 เดือน จะปลดล็อดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
สุราษฎร์ธานี-รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมพื้นที่ควบคุมพืชกระท่อมประกาศภายใน 3 เดือน จะปลดล็อดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด

ที่หอประชุมโรงเรียนท่าชีวิทยา  ต.น้ำพุ  อ.บ้านนาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและดูงานพื้นที่การพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทย กรณีศึกษาตำบลน้ำพุ  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทย กรณีศึกษาตำบลน้ำพุ  และพบปะแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชน  เพื่อสอบถามความคิดเห็น วิถีชีวิตความเป็นอยู่  รวมถึงทัศนคติของประชาชนต่อพืชกระท่อม เพื่อนำข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่เพื่อประกอบพิจารณาเสนอถอดพืชกระท่อมออกจากกฎหมายยาเสพติดให้โทษต่อไป  โดยมีนายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

Advertisement

Advertisement

สุราษฎร์ธานี-รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมพื้นที่ควบคุมพืชกระท่อมประกาศภายใน 3 เดือน จะปลดล็อดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด                           สำหรับโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ นั้น  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)  ได้คัดเลือกตำบลน้ำพุ  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ดำเนินการภายใต้หนังสือสำคัญมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่ตำบลน้ำพุ จำนวน 6 หมู่บ้าน  จำนวน 1,920 ครัวเรือน  พบครัวเรือนที่มีพืชกระท่อม จำนวน 655 ครัวเรือน  พืชกระท่อม จำนวน 1,912 ต้น ได้ดำเนินการควบคุมและติด QR Code จำนวน 1,578 ต้น  ตัดฟันทำลาย จำนวน 334 ต้น  ซึ่งการควบคุมพืชกระท่อมเป็นไปตามธรรมนูญตำบลที่ได้กำหนดไว้ใน 3 แผนงาน  คือ1) แผนการควบคุมพืชกระท่อม โดยกำหนดให้ครัวเรือนสามารถครอบครองพืชกระท่อมครัวเรือนละไม่เกิน 3 ต้น ครัวเรือนใดมีพืชกระท่อมมากกว่า 3 ต้น ให้ตัดฟันทำลายและคงไว้เพียง 3 ต้น ส่วนครัวเรือนใดที่มีไม่ถึง 3 ต้น ให้คงไว้ห้ามปลูกเพิ่ม  2) แผนการเฝ้าระวังทางสังคม และ 3) แผนการเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน  ซึ่งจากการดำเนินงานโครงการวิจัยฯ  มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ตำรวจ ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ  สถาบันวิชาการภาคประชาชน  ผู้นำหมู่บ้าน  และประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำพุ   ซึ่งต้นกระท่อมในพื้นที่จะมีการติดคิวอาร์โค้ตทุกต้นว่าเป็นของใครบ้าง

Advertisement

Advertisement

นายสมศักดิ์  เทพสุทิน  กล่าวว่า จากอดีตที่ผ่านมา มีรัฐมนตรีหลายคนได้พยายามผลักดันเรื่องดังกล่าว  แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ  ในสมัยนั้นตนได้ร่วมติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด  จนกระทั่งปัจจุบันตนจะพยายามผลักดันอย่างจริงจัง และให้สัญญาว่าจะพยายามทำให้เกิดผลภายใน 3 เดือน  เรื่องดังกล่าวไม่มีความคืบหน้าหรือไม่ประสบความสำเร็จ จะต้องมีค่าใช้จ่ายให้กับคนดูแลต้นกระท่อม  ถ้าหากไม่มีรายได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เลยก็อาจจะโค่นทิ้ง  จึงถามพี่น้องประชาชนว่า อยากให้โค่นต้นกระท่อมทิ้งหรือไม่  ซึ่งทุกคนต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ยอม  และจะขอให้รัฐมนตรี ช่วยผลักดันเรื่องเก่าให้สำเร็จต่อไป

Advertisement

Advertisement

สุราษฎร์ธานี-รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมพื้นที่ควบคุมพืชกระท่อมประกาศภายใน 3 เดือน จะปลดล็อดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด                      นายสมศักดิ์ฯ  กล่าวด้วยว่า เราได้ผลักดันเรื่องของกัญชาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความรวดเร็ว  ดังนั้นการดำเนินการผลักดันต้นกระท่อม พืชกระท่อม ก็ต้องทำอย่างรวดเร็ว  ถึงจะประสบความสำเร็จ  ซึ่งมีด้วยกัน 10 ขั้นตอน  โดยดำเนินการมาแล้วกว่าครึ่งทาง  คงเหลือแต่การแก้กฎหมายมาตราต่างๆ  แล้วให้เข้าสู่ในขั้นตอนของกฤษฎากฤษฎีกาตีความต่อไป.

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด