คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ชวนคนรักมาพักตรัง ฟรีเสื้อ Season of LOVE เมื่อซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยว

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ชวนคนรักมาพักตรัง ฟรีเสื้อ Season of LOVE เมื่อซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยว

ททท.ตรัง เชิญชวนนักท่องเที่ยวควงคู่เที่ยวตรัง ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ รับฟรีเสื้อ Season of LOVE

ชวนคนรักมาพักตรัง ฟรีเสื้อ Season of LOVE เมื่อซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยว

ททท.ตรัง ชวนคนรักมาพักตรัง

เงื่อนไขสำหรับนักท่องเที่ยว

1. ซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวตรังผ่านบริษัทนำเที่ยวจังหวัดตรัง *อย่างน้อย 1 คืน

2. เดินทางท่องเที่ยวเป็นคู่ (คู่รัก สามีภรรยา เพื่อนรัก ญาติพี่น้อง แม่ลูก/พ่อลูก)

3. เดินทางท่องเที่ยวจังหวัดตรังระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563

4. เสื้อที่ระลึกไม่สามารถขอเปลี่ยนขนาดได้

5. บริษัทนำเที่ยวจะเป็นผู้ดำเนินการรับที่เสื้อระลึก และส่งมอบให้แก่นักท่องเที่ยว

สอบถามเพิ่มเติม ททท.สำนักงานตรัง  075-215-867, 075-211-058

ชวนคนรักมาพักตรัง ฟรีเสื้อ Season of LOVE เมื่อซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยว

เงื่อนไขสำหรับบริษัทนำเที่ยวครับ

1. เสนอขายแพ็คเกจท่องเที่ยวแบบพักค้างคืนในจังหวัดตรังระหว่างวันที่ 1-29 ก.พ. 63 อย่างน้อย 1 คืน (อาทิ แพ็คเกจ 1 คืน 2 วัน / 2 คืน 3 วัน / 3 คืน 4 วัน ฯลฯ)

Advertisement

Advertisement

2. บริษัทนำเที่ยวแจ้งยืนยันสิทธิ์กับ ททท.สำนักงานตรัง หลังจากนักท่องเที่ยวซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยว โดยนำส่งหลักฐานการจ่ายเงิน อาทิ สำเนาใบโอนเงิน สลิปการชำระเงิน ใบเสร็จรับเงิน โดยต้องชำระเงิน ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง พร้อมรายชื่อนักท่องเที่ยว และขนาดเสื้อที่ต้องการ ทั้งนี้ บริษัททัวร์ต้องแจ้งสิทธิ์ ล่วงหน้าก่อนการเดินทางของ นทท.ชวนคนรักมาพักตรัง ฟรีเสื้อ Season of LOVE เมื่อซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยว

3. ททท. รับทราบสิทธิ์ และกันสิทธิ์เสื้อที่ระลึก ตามข้อ 2

4. ททท. เบิกจ่ายเสื้อที่ระลึกให้แก่บริษัททัวร์ตามหลักฐานที่แจ้ง ล่วงหน้าก่อนนักท่องเที่ยวเดินทาง 5 วัน

5. บริษัททัวร์นำส่งภาพถ่ายนักท่องเที่ยวในขณะเที่ยวจังหวัดตรังให้กับ ททท. ทันทีหลังเสร็จสิ้นโปรแกรม

6. บริษัททัวร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวยังไม่หมดอายุชวนคนรักมาพักตรัง ฟรีเสื้อ Season of LOVE เมื่อซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยว

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด