คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ตรังจัดเวทีเสวนา รับฟังปัญหาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ตรังจัดเวทีเสวนา รับฟังปัญหาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง

คณะกรรมาธิการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร รับฟังปัญหาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ผ่านเวทีเสวนา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งปัญหาโควิด-19 สร้างผลกระทบต่อการท่องเที่ยวจึงต้องมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้น
ตรังจัดเวทีเสวนา รับฟังปัญหาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง

ที่โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง คณะกรรมาธิการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรและคณะ ลงพื้นที่สัมมนาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการระดับจังหวัดสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน และการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะมุกด์และเกาะลิบง ทั้งนี้นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ เลขานุการคณะกรรมาธิการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า คณะกรรมาธิการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร ได้เปิดเวที ทำอย่างไรเที่ยวใต้ต้องเที่ยวตรัง เพื่อให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน เอกชน ราชการ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตนเองนั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง เขต 3 โดยมีการแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนและเมืองเก่า กลุ่มสมาร์ทซิตี้ เมืองอัจฉริยะ กลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและกลุ่มท้องทะเลตรัง แหล่งท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆ การเปิดรับฟังปัญหาจากทั้ง 4 กลุ่ม เพื่อต้องการข้อมูลที่แท้จริงของบุคคลในพื้นที่ที่มองปัญหาด้านการท่องเที่ยว ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ในการนำไปสู่การแก้ไขและการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน เนื่องจากจังหวัดตรังมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางบกและทางทะเล ที่สวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวทางประเพณีวัฒนธรรม อาหารการกินที่หลากหลาย เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดตรัง ไม่ว่าจะเป็นขนมเค้ก หมูย่างและติ่มซำ แกทั้งเส้นทางรถไฟสิ้นสุดเส้นทางอันดามันที่จังหวัดตรัง

Advertisement

Advertisement

ตรังจัดเวทีเสวนา รับฟังปัญหาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง

ตรังจัดเวทีเสวนา รับฟังปัญหาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง

ตรังจัดเวทีเสวนา รับฟังปัญหาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง

อย่างไรก็ตามปัญหาที่รวบรวมได้จากทั้ง 4 กลุ่มนั้น จะนำเป็นข้อมูลสรุป และหารือกับนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อร่วมกันในการผลักดันการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพิ่มมากขึ้น ส่วนปัญหาโควิด -19 นั้นได้ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งคณะกรรมาธิการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่องเที่ยวและกีฬา และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว มาปรึกษาหารือกัน ในการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น และห่อนที่จะเข้าสัมมนานั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลตรัง ได้มีการตรวจวัดไข้ของผู้ที่เดินทางมาร่วมประชุม เพื่อเป็นการป้องกัน โควิด -19 อีกด้วย

Advertisement

Advertisement

ตรังจัดเวทีเสวนา รับฟังปัญหาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง

ตรังจัดเวทีเสวนา รับฟังปัญหาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง

ตรังจัดเวทีเสวนา รับฟังปัญหาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง

ตรังจัดเวทีเสวนา รับฟังปัญหาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด