คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ตรังรวมแพทย์ให้ความรู้ COVID-19 ย้ำกินร้อนช้อนกลางล้างมือสวมหน้ากากอนามัย

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ตรังรวมแพทย์ให้ความรู้ COVID-19 ย้ำกินร้อนช้อนกลางล้างมือสวมหน้ากากอนามัย

ตรังรวมแพทย์ รณรงค์สอนการล้างมืออย่างถูกวิธีให้กับ นักเรียนโรงเรียนปัญญาวิทย์ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยไปให้ความรู้ เรื่องการติดต่อของไวรัส COVID-19 เน้นย้ำการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตรังรวมแพทย์ให้ความรู้ COVID-19 ย้ำกินร้อนช้อนกลางล้างมือสวมหน้ากากอนามัย

ตรังรวมแพทย์ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ร่วมกับโรงเรียนปัญญาวิทย์ นำทีมโดย พว.นรีรัตน์ ถิรวัฒนวงศ์ ICN (พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ) และเจ้าหน้าที่อนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์สอนการล้างมืออย่างถูกวิธีให้กับน้องๆ นักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยไปให้ความรู้เรื่องการติดต่อของโรค COVID-19 เน้นย้ำการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตรังรวมแพทย์ให้ความรู้ COVID-19 ย้ำกินร้อนช้อนกลางล้างมือสวมหน้ากากอนามัย

ข้อบ่งชี้ในการล้างมือ 1. ก่อน-หลัง รับประทานอาหาร 2. ก่อน-หลัง เข้าห้องน้ำ3. หลัง ไอ จาม และสัมผัสสารคัดหลั่ง 4. ก่อน-หลัง การทำกิจกรรมต่างๆ ที่มีการสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น แนะนำการล้างมือ 7 ขั้นตอน วิธีจำง่ายๆ คือหน้า,หลัง,ง่าม,ปั้น,โป้ง,ปลาย,ข้อตรังรวมแพทย์ให้ความรู้ COVID-19 ย้ำกินร้อนช้อนกลางล้างมือสวมหน้ากากอนามัย

Advertisement

Advertisement

เพื่อป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในโรงเรียน สร้างความตระหนัก และพยายามป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เร่งด่วนของประเทศในขณะนี้ ดังนั้นการป้องกันและดูแลตนเองให้ปลอดภัยและไม่แพร่เชื้อไปยังผู้อื่น จึงถือเป็นทางออกที่ทุกคนควรปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เด็กๆ นักเรียน และครูผู้สอนให้ความสนใจและร่วมกับปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความยินดี อีกทั้งจะนำความรู้วิธีการล้างมือไปแนะนำคนในครอบครัวต่อไป.

ตรังรวมแพทย์ให้ความรู้ COVID-19 ย้ำกินร้อนช้อนกลางล้างมือสวมหน้ากากอนามัย

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด