คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ตรัง กรมหม่อนไหม ตั้งหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมตรัง

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ตรัง กรมหม่อนไหม ตั้งหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมตรัง

“กรมหม่อนไหม” ตั้งหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมตรัง บนที่ดิน “ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี” ส่งเสริมงานหม่อนไหม ตรัง-กระบี่นครศรีฯ-พัทลุง-สตูล

กรมหม่อนไหมร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี และจังหวัดตรัง ตั้งหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมตรังขึ้น ในพื้นที่ ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริม พัฒนาและให้บริการงานด้านหม่อนไหมในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ตรัง กระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุงและสตูล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมและหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมตรัง โดยมีนายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร นายกิจ หลีกภัย นายอองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง(อบจ.ตรัง) นางสาวอารอบ เรืองสังข์ ประธานวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรีพร้อมสมาชิก ให้การต้อนรับ

Advertisement

Advertisement

ตรัง กรมหม่อนไหม ตั้งหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมตรัง

โดยนายวสันต์เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหมจัดตั้งหน่วยส่งเสริม ขึ้นใน จังหวัดตรังเพื่อรับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัดดังกล่าว ซึ่งเดิมพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด มีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร และ นราธิวาส รับผิดชอบ ทำให้การให้บริการงานด้านหม่อนไหมไม่ทันความต้องการของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม ประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่มีผลให้พืชเศรษฐกิจ ประสบปัญหาด้านราคา อาชีพด้านหม่อนไหมจึงเป็นทางเลือกที่ดี กรมหม่อนไหมจึงได้ร่วมกับจังหวัดตรังและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จัดตั้งหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมตรังขึ้น โดยใช้พื้นที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ประมาณ 8 ไร่ สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านหม่อนไหม เพื่อให้ผู้สนใจ เยาวชน ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้การประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม ซึ่งในพื้นที่ ประกอบด้วย แปลงหม่อนใบพันธุ์สกลนครและบุรีรัมย์ เพื่อใช้เลี้ยงไหม และพันธุ์เชียงใหม่ซึ่งเป็นหม่อนผลสดเพื่อบริโภค และหม่อนทั้งสองชนิดสามารถนำมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ได้อีก อาทิ น้ำหม่อน ชาใบหม่อน เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

ตรัง กรมหม่อนไหม ตั้งหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมตรัง
ตรัง กรมหม่อนไหม ตั้งหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมตรัง

ทั้งนี้ กรมหม่อนไหมได้มอบหมายให้สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัดชุมพร เป็นผู้กำกับดูแล หน่วยส่งเสริมหม่อนไหมตรัง โดยมีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการด้านหม่อนไหมกับเกษตรกรในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด ศึกษาวิเคราะห์งานด้านหม่อนไหม ติดตามประเมินผลและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาด้านหม่อนไหมในพื้นที่ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 17 ตุลาคม 2562 ขณะนี้กรมหม่อนไหมได้เริ่มส่งเสริมให้มีการเลี้ยงไหม ซึ่งจะเริ่มสาวเส้นไหมได้ในเดือนหน้า เมื่อกลุ่มเกษตรกรสาวเส้นไหมได้จะสามารถลดจำนวนการสั่งซื้อเส้นไหมของกลุ่มลงได้

Advertisement

Advertisement

ตรัง กรมหม่อนไหม ตั้งหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมตรัง
ตรัง กรมหม่อนไหม ตั้งหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมตรัง

ปัจจุบัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 2 ประเภท คือ ตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงิน (Thai Silk) ประเภทผ้าถุง ชนิดผ้ายก ประเภทลายประยุกต์ และตรานกยูงพระราชทานสีเขียว (Thai Silk Blend) ประเภทผ้าคลุมไหล่ ชนิดผ้า ผ้ายก ประเภทลาย ลายประยุกต์ ชื่อลายแก้วชิงดวง

นอกจากนี้ ในพื้นที่นาหมื่นศรียังได้ปลูกหม่อนผลสด มีปริมาณผลผลิตประมาณ 1,350 กิโลกรัม ต่อไร่ ต่อปี จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 150 บาท ทำให้เกษตรกรในชุมชนมีรายได้สุทธิต่อปี จากการขายผลสด 142,800 บาท ต่อปี ไม่นับรวมรายได้จากการทอผ้า

กรมหม่อนไหมตั้งหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมขึ้นเพื่อจะพัฒนาให้เกษตรกรกลุ่มต่างๆ และกลุ่มผู้ทอผ้า ในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถผลิตเส้นไหมได้ เป็นการลดต้นทุนการผลิตผ้าไหม อีกทั้งกรมหม่อนไหมได้สนับสนุนให้ร้านค้าในพื้นที่นาหมื่นศรี ได้รับการรับรองร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมที่ได้มาตรฐาน (Certified Thai Silk Shop) ซึ่งผ่านการตรวจรับรองจากกรมหม่อนไหมแล้ว พร้อมทั้งได้มอบป้ายแสดงการรับรองให้ร้านค้าที่ผ่านการตรวจรับรองดังกล่าว

ตรัง กรมหม่อนไหม ตั้งหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมตรัง
ตรัง กรมหม่อนไหม ตั้งหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมตรัง
ตรัง กรมหม่อนไหม ตั้งหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมตรัง

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด