คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ตรัง จัดกิจกรรม “คีตราชัน” สืบสานบรรเลง เพลงของพ่อ

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ตรัง จัดกิจกรรม “คีตราชัน” สืบสานบรรเลง เพลงของพ่อ

คณะครูอาจารย์ดนตรีตรัง ชวนร่วมงาน “คีตราชัน” สืบสานบรรเลงเพลงของพ่อ
คณะครูอาจารย์ดนตรี จังหวัดตรัง ในฐานะนักดนตรีและผู้สอนดนตรีซึ่งมีในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างและต้นแบบทางด้านดนตรีสากล เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์ท่าน จึงร่วมใจกันจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ ภายใต้ชื่อโครงการว่า “คีตราชัน” (สืบสานบรรเลง เพลงของพ่อ) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมรับฟัง และรวมใจกันน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรี คุณูปการต่างๆ คำสอน ที่พระองค์ท่านมอบให้ประชาชนชาวไทยผ่านเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ์
https://kdcdn.co/wp-content/uploads/FB_IMG_1575525560176.jpg
เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นวันที่พสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อประเทศไทยในด้านต่างๆอย่างหาที่สุดมิได้ โดยเฉพาะในด้านดนตรี พระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อวงการดนตรีประเทศไทย มีการจัดตั้งวงดนตรีส่วนพระองค์บรรเลงเพลงผ่านสถานีวิทยุ อ.ส. ในทุกๆวันศุกร์เพื่อให้ความบันเทิงและสารประโยชน์ ต่อประชาชนชาวไทย เมื่อปี พ.ศ.2489 พระองค์ท่านทรงเริ่มพระราชนิพนธ์ทำนองเพลง เพลงแรกที่มีชื่อว่า “แสงเทียน” จนถึงปัจจุบันมีเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งสิ้น 48 เพลง ด้วยท่วงทำนองที่ไพเราะลีลาแบบแจ๊ส สอดคล้องกับเนื้อหาเพลงที่มีความหมายอันดีงาม และการใช้ภาษาในการสื่อถึงเรื่องราวต่างๆได้อย่างลึกซึ้ง พระองค์ท่านจึงทรงเป็นที่ยกย่องจากศิลปินทั่วโลก และทรงถือเป็นพระมหากษัตริย์หนึ่งเดียวในโลกที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพอันสูงส่งทางด้านดนตรี

Advertisement

Advertisement

โดย กิจกรรม “คีตราชัน” สืบสานบรรเลง เพลงของพ่อ จัดขึ้นบริเวณ ลานด้านหน้าสโมสรข้าราชการ (เซ็นเตอร์พอยท์) ถนนพระราม6 ในวันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.00-๒๑.00 น.

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด