คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ตรัง ชวนหลบร้อนมาเที่ยวป่าในเมืองนพยักษ์ทุ่งค่ายสูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอด

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ตรัง ชวนหลบร้อนมาเที่ยวป่าในเมืองนพยักษ์ทุ่งค่ายสูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอด

ตรัง หลบร้อนมาท่องเที่ยว ป่าในเมือง แบบเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนนพยักษ์ ต.ทุ่งค่าย (บ้านท่าด่าน) ชมบรรยากาศที่ร่มรื่น สูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอด กับป่าที่มีความสมบูรณ์มาก รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใกล้สูญพันธุ์นานาชนิดตรัง ชวนหลบร้อนมาเที่ยวป่าในเมืองนพยักษ์ทุ่งค่ายสูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอด

ป่าในเมือง วันนี้ 27  กุมภาพันธ์ 2563 ที่หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งค่าย (บ้านท่าด่าน) อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวป่าในเมืองแบบเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนนพยักษ์ ซึ่งเป็นโครงการป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำปะเหลียน แหล่งโอโซนของเมืองตรัง

ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองปะเหลียนและป่าคลองสะบ้า มีเนื้อที่ 200 ไร่ อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 6-8 ตำบลทุ่งกระบือ และหมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง  ซึ่งการเดินทางสามารถเดินทางเข้าได้ 2 ทาง คือเข้าทางควนนายเกี้ยว เดินทางผ่านสวนยาง สวนปาล์ม ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ก็ถึง ซึ่งจะเห็นว่ามีสะพานที่ทอดยาวลงไปในทะเล มีศาลาสำหรับที่พักผ่อนเชื่อมต่อกันถึง 2 หลัง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลทุ่งกระบือตรัง ชวนหลบร้อนมาเที่ยวป่าในเมืองนพยักษ์ทุ่งค่ายสูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอด

Advertisement

Advertisement

ส่วนอีกเส้นทางเข้าทางทุ่งค่าย-ป่าเตียว ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะเห็นอาคารที่พัก ก่อนจะมีสะพานที่ทอดยาวให้ได้เดินเข้าไปศึกษาพันธุ์ไม้ต่าง ๆ รวมถึงชมระบบนิเวศน์ที่หายาก เช่น แม่หอม ปูเสม ไปตลอดเส้นทาง ก็จะเจอกับศาลาให้ได้นั่งพักผ่อนชมความงามของธรรมชาติ

อีกเส้นทางจะตรงไปสู่ทะเลมีแพขนาดใหญ่ลอยลำบริการให้ลงไปเพื่อนั่งชมธรรมชาติ  ซึ่งที่ผ่านมามีนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ได้เดินทางเข้าท่องเที่ยวและเข้าศึกษาระบบนิเวศน์ที่นี่อยู่บ่อยครั้งตรัง ชวนหลบร้อนมาเที่ยวป่าในเมืองนพยักษ์ทุ่งค่ายสูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอด

ดาบตำรวจ สมพร นางสวย ประธานชุมชนป่าชายเลนนพยักษ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลขณะนี้ทางหมู่บ้าน ทางกลุ่ม คณะกรรมการมีแนวทางนโยบายลักษณะการมาเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศน์เชิงศึกษาธรรมชาติ ศึกษาระบบป่าไม้ สัตว์ป่าชายเลนหรือพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่อยู่ตามป่าชายเลน

Advertisement

Advertisement

ตอนนี้มีชาวบ้านในละแวกนี้และใกล้เคียงเขาเข้ามาวางลอบดักปู การหาปลา การหากุ้ง ในช่วงเย็นเวลาน้ำลด  ส่วนเวลาน้ำขึ้นเต็ม ก็จะมาทอดแห มาตกปลา นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวจะเป็นชุมชนใกล้ ๆ ในตัวเมือง จากกันตัง หรือ ย่านตาขาว เข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก ชอบมาชมบรรยากาศ เพราะอากาศดี ซึ่งป่ามีความสมบูรณ์มาก ดูจากธรรมชาติดูจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่จากการหาปูหาปลาหาหอยของชาวบ้านที่เขาสามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ตรัง ชวนหลบร้อนมาเที่ยวป่าในเมืองนพยักษ์ทุ่งค่ายสูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอด

ความแตกต่างของแหล่งท่องเที่ยวที่นี่ มันมีกำไรอยู่ในตัวของมันเอง คือมี น้ำตกน้ำเค็ม ซึ่งสามารถมาดูได้ช่วง 3 ค่ำ 15 ค่ำ 1-3 ค่ำ ซึ่งสามารถดูน้ำตกน้ำเค็มได้ในช่วงเช้า และช่วงเย็น เพราะเวลาน้ำลงน้ำจะมีความต่างระดับมันเป็นจุดขายที่ว่ามี 1 เดียวในโลก จะไม่มีที่ไหน

Advertisement

Advertisement

ซึ่งที่นี้เปรียบเสมือนซูเปอร์มาเก็ตของชุมชนที่สามารถเข้ามาหากุ้ง หอย ปู ปลา ไปประกอบอาหารได้ นำไปจำหน่ายสร้างอาชีพก็ได้  การที่ตนเข้ามาดูแลตรงนี้ต้องการให้ชุมชนและชุมชนใกล้เคียงมีส่วนร่วมให้เกิดจิตสำนึก จิตใจที่รักในส่วนของป่าชายเลน  ซึ่งมีชาวบ้านเข้ามาช่วยเหลือเป็นอย่างดีตรัง ชวนหลบร้อนมาเที่ยวป่าในเมืองนพยักษ์ทุ่งค่ายสูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอด

ในอนาคต ตนจะประสานตำบลทุ่งกระบือ ตำบลคลองชี้ล้อม ตำบลทุ่งค่าย ทั้ง 3 ตำบล เข้ามาร่วมกันพัฒนาให้เชื่อมต่อกันเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ส่วนทรัพยากรธรรมชาติกุ้ง หอย ปู ปลา ที่นี่เกิดจากธรรมชาติทั้งหมด ในอนาคตจะให้มีการนำพันธุ์สัตว์น้ำมาปล่อยเพิ่มเพื่อการขยายพันธุ์ให้มากขึ้น.

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด