คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ตรัง ล่องเรือกินปูบ้านน้ำราบคึกคักช่วงเทศกาลปีใหม่ นทท สนใจท่องเที่ยววิถีชุมชน

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ตรัง ล่องเรือกินปูบ้านน้ำราบคึกคักช่วงเทศกาลปีใหม่ นทท สนใจท่องเที่ยววิถีชุมชน

    วันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่งผลการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเดินทางมาล่องแพ กินอาหารทะเล และเล่นน้ำ ทำให้วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวมีรายได้วันละ 3 หมื่นบาท
https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC08415.jpg
https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01125.jpg

         ที่หมู่ที่ 4 บ้านน้ำราบ  ตำบลบางสัก  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวมีชาวประมงอาศัยอยู่ ประกอบอาชีพทำการประมงพื้นบ้านและประกอบอาชีพล่องแพ พานักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ลงแพออกไปท่องเที่ยวชมความสวยงามของป่าโกงกาง กินอาสดจากทะเล จากการสอบถามนายประยูร  อะเส็ม  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำราบ บอกว่า ชาวประมงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รวมกลุ่มกันทำแพ เพื่อพานกท่องเที่ยวออกไปท่องเที่ยว ชมป่าโกงกสงที่มีเนื้อที่ประมาณ 3,200 ไร่ มีจุดชมวิว 360 องศา สามารถมองเห็นเกาะต่างๆได้   ชมความสวยงามของทะเลแหวกช่วงน้ำทะเลลดลงจะเป็นทะเลแหวก นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้  และที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาล่องแพนั้น นักท่องเที่ยวจะได้กินอาหารทะเลสดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปูม้า ซึ่งชาวประมงนั้นออกเรือได้หาตั้งแต่ช่วงกลางดึก มาทำอาหารให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการคิดราคาค่าแพ แพเล็กไม่เกิน 12 คน ราคา 2พันบาทต่อวัน แพใหญ่ไม่เกิน 40 คน ราคา 3,500 บาทต่อวัน  หรือคิดราคานักท่องเที่ยวที่เดินทางมา 4-12 คน ราคา 650 บาทต่อคน 25 คนขึ้นไป  450 บาทต่อคน  ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมา 12-25 คน ก็สามารถต่อรองราคาได้  ซึ่งในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นั้น ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีรายได้จากการพานักท่องเที่ยวล่องแพวันละประมาณ 3 หมื่นบาท  

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC08421.jpg
           นางสาวนันทวัน   ศิริโภคพัฒน์  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานตรัง กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่มีวันหยุดยาวนั้น นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาล่องแพที่กลุ่มวิสากิจชุมชนบ้านน้ำราบจำนวนมาก  ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานตรัง ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อต้องการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ เกิดการจ้างงานและการจำหน่ายสินค้าของชุมชน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จากวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำราบ อำเภอกันตังและยังมีอีกหลายชุมชนที่ดำเนินการการท่องเที่ยวสีเขียว จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ  เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรัง สัมผัสธรรมชาติที่สวยงามอยู่เกือบ 100% 

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC08417.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01119.jpg
https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01119.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด