คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ทหารค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์พร้อมช่วยเหลือประชาชนประสบปัญหาภัยแล้ง

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ทหารค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์พร้อมช่วยเหลือประชาชนประสบปัญหาภัยแล้ง

ทหาร กองพันทหารราชที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  เตรียมความในการให้ความช่วยเหลือประชาชน หากประชาชนประสบปัญหาภัยแล้ง  ตามนโยบายกองทัพบก https://kdcdn.co/wp-content/uploads/7-01-63-ตรัง-ร15-พัน4-เตรียมพร้อมช่วยประชาชนหากประสบปัญหาภัยแล้ง.mp4_000182280.jpg

ทหาร วันที่ 9  มกราคม  2563  พ.อ.เฉลิมพล  เทโหปการ   ผู้บังคับกองพันทหารราชที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  เปิดเผยว่า ทางหน่วยมีการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยประชาชนหากประสบปัญหาภัยแล้ง  ในส่วนของกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ได้เตรียมรถบรรทุกน้ำขนาด 6 พันลิตร จำนวน 2  คัน

กำลัง 1 กองร้อย หรือประมาณ 150 นาย ไว้คอยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ซึ่งกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ รับผิดชอบทั้งหมด 9 อำเภอจาก 10 อำเภอ ของจังหวัดตรัง เว้นอำเภอรัษฎา   ถ้าหากประชาขนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/7-01-63-ตรัง-ร15-พัน4-เตรียมพร้อมช่วยประชาชนหากประสบปัญหาภัยแล้ง.mp4_000007440.jpg

สามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือได้ที่  075-284113 นอกจากนี้ทางหน่วยจะร่วมกับอำเภอห้วยยอด ในการสำรวจแหล่งน้ำดิบและทำฝายกั้นน้ำเพื่อเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งนี้

อย่างไรก็ตามในขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดตรัง  ยังไม่เกิดภาวะแต่อย่างใด  แต่เพื่อความไม่ประมาททางกองพันทหารราชที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า หากประชาชนประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำ ก็สามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้ทัน เพื่อลดความเดือดร้อนให้กับประชาชน

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด