คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

นครตรัง ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติก 15 สาย

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
นครตรัง ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติก 15 สาย

เทศบาลนครตรังดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต 15 สาย ใช้งบประมาณต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้กว่า 24 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย  นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า ตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้แจ้งให้ อปท.จัดทำโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนที่มีส่วนผสมของยางพารา หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ใช้ยางพาราเป็นลำดับแรก เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจากปัญหาราคาตกต่ำ เพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว เทศบาลนครตรังได้จัดทำโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (ผสมยางพารา) จำนวน 15 สาย ซึ่งจากการสำรวจถนนในเขตเทศบาลนครตรังหลายสายไม่มีการปรับปรุงพื้นผิวจราจรมาหลายปีจนเสื่อมสภาพ ทำให้เกิดปัญหาถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ และเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/0S8A6999.jpg
สำหรับโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตจำนวน 15 สาย เป็นงบประมาณที่จ่ายจากเงินสะสมตั้งไว้ทั้งสิ้น  122,150,000 บาท ได้แก่   1.ถนนพระรามหก งบประมาณที่ตั้งไว้ 13,950,000.00 งบประมาณก่อสร้าง 10,422,406 บาท 2.ถนนราชดำเนิน งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,550,000 บาท งบประมาณก่อสร้าง 3,300,377.00 บาท 3. ถนนควนคีรี งบประมาณที่ตั้งไว้ 101,200,000 บาท  งบประมาณก่อสร้าง  2,080,437 บาท  4.ถนนเลียบทางรถไฟ(ท่ากลาง-นาตาล่วง)   งบประมาณที่ตั้งไว้ 8,110,000 บาท  งบประมาณก่อสร้าง  7,579,000 บาท
5. ถนนรัษฎา งบประมาณที่ตั้งไว้ 18,700,000 บาท งบประมาณก่อสร้าง13,800,000 บาท 6.ถนนวิเศษกุล ซอย5 งบประมาณที่ตั้งไว้1,930,000บาท งบประมาณก่อสร้าง 1,450,000 บาท 7.ถนนน้ำผุด งบประมาณที่ตั้งไว้ 6,900,000  งบประมาณก่อสร้าง 5,126,000 บาท 8.ถนนห้วยยอด งบประมาณที่ตั้งไว้18,860,000 บาท งบประมาณก่อสร้าง 14,295,000 บาท  9. ถนนเจิมปัญญา งบประมาณที่ตั้งไว้ 7,710,000 บาท งบประมาณก่อสร้าง 5,709,999 บาท 10. ถนนภายในสวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,090,000 บาท งบประมาณก่อสร้าง 2,170,000 บาท  11.ถนนภายในสนามกีฬาทุ่งแจ้ง งบประมาณที่ตั้งไว้  5,000,000 บาท งบประมาณก่อสร้าง 4,329,500 บาท

Advertisement

Advertisement

12.ถนนวิเศษกุล ซอย7 งบประมาณที่ตั้งไว้  3,060,000 บาท  งบประมาณก่อสร้าง1,827,500 บาท 13. ถนนหลังตลาด งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,270,000 บาท งบประมาณก่อสร้าง 2,076,700 บาท
14. ถนนรัษฎา ซอย 9 งบประมาณที่ตั้งไว้ 4,840,000 บาท งบประมาณก่อสร้าง  2,876,400 บาท และ 15. ถนนกันตัง งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,950,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/0S8A6968.jpg
ซึ่งจากงบประมาณเงินสะสมที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น  122,150,000 บาท แต่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเพียง 77,063,319 บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 24,136,681 บาท ทั้งนี้เกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และในขณะนี้ได้ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร จำนวน 6 สาย ได้แก่ 1.ถนนพระรามหก 2.ถนนราชดำเนิน  3.ถนนควนคีรี
4.ถนนน้ำผุด  5.ถนนห้วยยอด 6.ถนนในสวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์

อย่างไรก็ตามการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตในครั้งนี้ อาจทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ ทั้งเรื่องเส้นทางการสัญจร และฝุ่นที่เกิดขึ้น จึงได้กำชับให้บริษัทผู้รับจ้างเร่งทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด ฉีดน้ำให้ถี่เพื่อลดฝุ่น เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน.

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/0S8A6878.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด