คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

มทร.ศรีวิชัย ตรัง ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันสากล แปลอักษร “ตรังต้านโกง”

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
มทร.ศรีวิชัย ตรัง ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันสากล แปลอักษร “ตรังต้านโกง”

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) แปลอักษร “ตรังต้านโกง” ณ ชายหาดราชมงคลตรัง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง https://kdcdn.co/wp-content/uploads/98353.jpg

มทร.ศรีวิชัย วันนี้ (๙ ธันวาคม ๒๕๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการประจำวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม “งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” ณ ชายหาดราชมงคล อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง https://kdcdn.co/wp-content/uploads/79325295_2488228017892963_3940186685064609792_o.jpg

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง ร่วมกับจังหวัดตรัง โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยงาน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มจิตอาสาชาวตรัง Trash Hero (ผู้พิชิตขยะ) เข้าร่วมกว่า ๑,๕๐๐ คน ในส่วนของพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้นำแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/78595236_2488208987894866_3280681906869370880_o.jpg

ด้วยการแสดงสัญลักษณ์ มือขวาทับมือซ้ายบนหน้าอก (เครื่องหมายกากบาท) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนตรังไม่ทนต่อการทุจริต” การแสดงชื่อชุด “คนตรังไม่ทนต่อการทุจริต” โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย พิธีมอบประกาศนียบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ https://kdcdn.co/wp-content/uploads/78453839_2488228577892907_1697469765137727488_o.jpg

จากนั้นร่วมกิจกรรมแปลอักษร “ตรังต้านโกง” พร้อมด้วยพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่นำเรือมาสมทบด้วยการกางป้ายผ้ากราฟฟิตี้ขนาดใหญ่ รูปฝูงพะยูนกลางทะเล ความยาว ๓๐ เมตร เพื่อถ่ายภาพมุมสูง ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงการรวมพลังทุกภาคส่วนในจังหวัดตรัง ที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/70000552_2488230681226030_16940398987444224_o.jpg

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเน้นย้ำว่า ถึงเวลาแล้วที่คนตรัง ต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่ และปกป้องสิทธิของตนเอง โดยไม่ทนต่อการทุจริต และมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อให้จังหวัดตรังมีความโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด