คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

วันครู ตรังระลึกพระคุณบูรพาจารย์มอบเกียรติบัตรแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
วันครู ตรังระลึกพระคุณบูรพาจารย์มอบเกียรติบัตรแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

วันครู จังหวัดตรังจัดพิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์และมอบเกียรติบัตรแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 วันครู ตรังระลึกพระคุณบูรพาจารย์มอบเกียรติบัตรแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

วันครู วันนี้ 16 มกราคม  2563 ที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง  นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์และมอบเกียรติบัตรแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563  กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีการจัดงานวันครูเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2500

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็น “วันครู” โดยมีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ ที่เรียกว่า “คุรุสภา” เป็นหน่วยงานที่จัดงานวันครูขึ้นครั้งแรกในส่วนกลาง การจัดงานวันครูได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว 63 ครั้ง จนถึงปัจจุบันวันครู ตรังระลึกพระคุณบูรพาจารย์มอบเกียรติบัตรแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

สำหรับการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 จังหวัดตรังในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนวันครู ตรังระลึกพระคุณบูรพาจารย์มอบเกียรติบัตรแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

Advertisement

Advertisement

เป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตามภายใต้หัวข้อการจัดงานวันครูว่า “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” และคำขวัญวันครูว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” นอกจากนี้มีกิจกรรมที่สำคัญในวันนี้ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูป และพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นประเภทต่าง ๆ อีกทั้งการจัดงานวันครูของแต่ละอำเภอในจังหวัดตรง 9 อำเภอ

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด