คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

หนังอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต ขับหนังรณรงค์ป้องกันโควิด-19

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
หนังอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต ขับหนังรณรงค์ป้องกันโควิด-19

หนังอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต ขับหนังรณรงค์ป้องกันโควิด-19 โดยสำนักงานวัฒนธรรมตรังจับมือศิลปินแห่งชาติ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ป้องกัน ไวรัสโควิด-19 ผ่านตัวหนังตะลุงในการถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) และข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองหนังอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต ขับหนังรณรงค์ป้องกันโควิด-19

วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ที่บ้านศิลปินแห่งชาติ นายณรงค์  จันทร์พุ่ม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) พุทธศักราช 2557 อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ร่วมกับนายณรงค์  จันทร์พุ่ม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง)

จัดทำสื่อสร้างสรรค์ให้ความรู้สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) และข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และลดการแพร่เชื้อไม่ให้เพิ่มขึ้นหนังอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต ขับหนังรณรงค์ป้องกันโควิด-19

Advertisement

Advertisement

นางเนตรนภา กุลัตถ์นาม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า มีนโยบายการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) โดยการใช้ศิลปินแห่งชาติของจังหวัดตรัง ในการที่จะรณรงค์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) ซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมต้องรับผิดชอบร่วมกัน

ซึ่งศิลปะการแสดง หนังตะลุง และศิลปินพื้นบ้านได้รับความนิยมจากประชาชนในท้องถิ่น คิดว่าน่าจะสามารถดึงให้ประชาชนที่ชอบดูหนังตะลุงมีความรู้และความเชื่อมั่นในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) ตลอดจนมีความบันเทิงจากสื่อหนังตะลุง ซึ่งหนังตะลุงสื่อสารโดยใช้ภาษาท้องถิ่นทำให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายหนังอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต ขับหนังรณรงค์ป้องกันโควิด-19

Advertisement

Advertisement

โดย นายณรงค์  จันทร์พุ่ม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) พุทธศักราช 2557 ปัจจุบันอายุ 73 ปี สมญา “หนังอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต” ซึ่งมีความรักชอบในการเล่นหนังตะลุงมาตั้งแต่วัยเยาว์ เป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบในการแสดง รู้จักวิเคราะห์รสนิยมของผู้ชมในแต่ละท้องที่จนได้รับการยกย่องอย่างแพร่หลาย

หนังตะลุงอาจารย์ณรงค์ มีเอกลักษณ์ตรงบทเจรจาที่หลักแหลมคมคาย สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของผู้คนธรรมดาสามัญได้อย่างตรงไปตรงมา มีบทตลกที่ไม่ลามกหยาบคาย แต่เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้นำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นอกจากการให้ความรู้ในฐานะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหนังตะลุงตามสถาบันต่างๆ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานราชการมากมายในฐานะผู้ที่อุทิศตัวมาอย่างยาวนาน เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้อย่างแท้จริงหนังอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต ขับหนังรณรงค์ป้องกันโควิด-19

Advertisement

Advertisement

ในส่วนของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ได้มีหนังสือสั่งการจาก นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้ปิดสถานที่ ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคนแออัดเบียดเสียดชั่วคราว ได้แก่ ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต โรงภาพยนตร์ โดยหยุดตั้งแต่วันที่ 19 – 31 มีนาคม 2563 เพื่อที่จะยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) ในจังหวัดตรัง ต่อไป

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด