อื่นๆ

ข้อแตกต่างของ MBTI ไทป์ ENTJ และ ENFJ

254
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ข้อแตกต่างของ MBTI ไทป์ ENTJ และ ENFJ

ENTJ คือบุคลิกของผู้บัญชาการ เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำ เก่งกาจในด้านการทำงานและมีความมั่นใจเปี่ยมล้นในเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ มองว่าคนเราเกิดมาเพื่อทำงานเท่านั้น หมกมุ่นอย่างมากกับการประสบความสำเร็จให้ได้ และจำนวณประชากรของชาว ENTJ นั้นมีอยู่แค่ 3% เท่านั้น ในขณะที่ ENFJ คือบุคลิกของตัวเอก มีนิสัยพูดมาก เห็นอกเห็นใจ เป็นผู้นำโดยธรรมชาติ มีเสน่ห์ และเป็นที่ชื่นชอบของผู้คน คนกลุ่มนี้มีจำนวนประชากรแค่ 2% เท่านั้น

ทั้ง ENTJ และ ENFJ เป็นบุคลิกที่ชอบเข้าสังคม ใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจ มีระเบียบและรับการตัดสินได้ดี อย่างไรก็ตาม ENFJ เป็นบุคลิกที่ชอบแสดงความรู้สึก ให้ความสำคัญกับอารมณ์อื่น และเป็นคนอ่อนไหว ในทางตรงกันข้าม ENTJ เป็นบุคลิกของนักคิด ที่อาศัยข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมแทนความรู้สึกส่วนตัว ความแตกต่างนี้อาจมีความสำคัญมากเมื่อพูดถึงปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/th/photos/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b8%b4%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88-6961805/

อย่างที่คุณเห็น ENFJ และ ENTJ มีบุคลิกที่คล้ายกันมากมาย พวกเขาสนุกกับการเข้าสังคมและรับพลังงานจากคนรอบๆตัว พวกเขามีทักษะในการสื่อสารที่ดี มองหาความหมายที่ลึกซึ้งในสิ่งต่างๆอยู่เสมอ และไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากระเบียบและการจัดระบบในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงทัศนคติทั่วไปเกี่ยวกับความรัก อาชีพ หรือแง่มุมที่สำคัญอื่นๆ ของชีวิต ทัศนคติของพวกเขาสองคนแตกต่างกัน

ในด้านการงาน ENTJ ต้องการแผนงานและเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะทำให้งานสำเร็จโดยไม่แคร์หรือไม่สนใจความคิดเห็นหรือสายตาของเพื่อนร่วมงานมากมายนัก ตรงกันข้าม ENTJ ไม่ลังเลที่จะปะทะกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆเลยเพื่องานหรือเป้าหมายของตัวเอง ในขณะที่ ENFJ จะมองหาหนทางประนีประนอมที่ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขและหลีกเหลี่ยงความขัดแย้ง วิธีการทำงานของ ENFJ จะอ่อนโยนกว่า ENTJ ที่ตรงไปตรงมาเป็นอย่างมากและ ENFJ จะมองโลกในแง่ดีกว่า  ENTJ เมื่อพวกเขาสองไทป์ทำงานร่วมกัน พวกเขาจะสนุกกับการทำงาน และสามารถประสานงานได้ดี เพราะ ENTJ เป็นผู้นำที่ดี มองโลกตามความจริง และช่วยสนับสนุนในสิ่งที่ ENFJ มองไม่เห็น หรือขาดรายละเอียดไป ส่วน ENFJ ก็จะช่วยประสานงานระหว่างเพื่อนร่วมทีมให้ทุกคนสามารถเข้าใจคำพูดและความหมายของ ENTJ ได้ ด้วยความอบอุ่น และเสน่ห์เฉพาะตัวของ ENFJ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนร่วมทีม และช่วยเหลือให้ความต้องการของเพื่อนร่วมทีมประสบความสำเร็จอย่างสร้างสรรค์

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/th/illustrations/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-6782187/

ENTJ เป็นนักคิดเชิงตรรกะและต้องการเน้นที่ข้อเท็จจริงของปัญหา ในขณะที่  ENFJ มีความอ่อนไหวง่ายมากกว่าและใส่ใจความต้องการของคนอื่นมากกว่า ENTJ มีความคิดก้าวหน้าและไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง พวกเขาเชื่อในสัญชาตญาณ จินตนาการ แม้ว่าพวกเขามักจะเสียใจที่ใจร้อน ซึ่งสิ่งนี้มีความคล้ายๆกับ ENFJ ทั้งสิงไทป์ ให้ความสำคัญกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มีแนวคิดใหม่ๆอยู่เสมอ

https://pixabay.com/th/illustrations/%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3-7251024/

ENTJ สังเกตเห็นข้อบกพร่องของผู้คนได้อย่างรวดเร็ว และสามารถค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาในทันทีและนำไปใช้ได้จริง ในทางตรงกันข้าม ENFJ เป็นผู้นำที่โดดเด่นในการสร้างแรงจูงใจแรงบันดาลใจให้กับคนในกลุ่มมีความกระตือรือร้นในการทำงานและลดความเครียดให้น้อยลงมากที่สุด ENFJ เข้าใจได้ดีว่าผู้คนต้องการอะไรและพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนสามัคคีกันหรือกลมกลืนกัน ENFJ มีความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ใหม่ๆ และมีความเชื่อใจคนมากกว่า  ENTJ ENTJ และ ENFJ สามารถเรียนรู้กันเองได้ ENTJ เก่งในด้านการวางกลยุทธ์ ตั้งเป้าหมายระยะยาว และมีวิสัยทัศน์ ส่วน ENFJ เก่งในด้านการช่วยเหลือคนอื่นอย่างเป็นระเบียบ ทำให้คนอื่นรู้สึกดีหรือพอใจกับงานที่ตัวเองทำ เอาใจใส่ทีมงาน และช่วยให้พวกเขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไร

Advertisement

Advertisement

ผู้เขียนเป็น INFP ที่เคยทำงานร่วมกับเพื่อนไทป์ ENTJ นะคะ และไทป์ ENTJ เป็นเพื่อนร่วมงานที่จริงจังและเข้มงวดมากๆ เธอไม่เคยตื่นเพราะนาฬิกาปลุกค่ะ นาฬิกาปลุกตื่นเพราะถูกเธอปลุก กองงานที่เป็นไปไม่ได้จะเสร็จภายใน 20 นาทีแรก และเพื่อน ENTJ ค่อนข้างโหดเอามากๆกับเพื่อนร่วมงานค่ะ เธอจะบ่นและติไม่หยุด ถ้างานออกมาไม่เป็นเหมือนที่เธอคิด หรือเพื่อนร่วมงานทำงานให้ออกมาไม่ได้กับที่เธอต้องการ และ ENTJ ไม่ลังเลเลยที่จะปะทะหรือทะเลาะและมีปากเสียงกับคนอื่น แต่นั้นก็เพราะเพื่อน ENTJ มีความจริงจังกับงานมากนั้นเอง

ส่วนเพื่อน ENFJ เป็นเพื่อนคนละกลุ่มที่ไม่เคยร่วมงานกัน แต่เคยมองเห็นการทำงานของเพื่อน ENFJ อยู่ ซึ่งเพื่อน ENFJ เป็นคนที่ขยันเป็นอย่างมาก ทะเยอทะยาน เป็นอย่างมาก บางครั้งก็ไฟลุกเพราะงานจนดูน่ารำคาญและอยากออกห่างเลย แต่ตรงกันข้ามกับเพื่อน ENTJ เพื่อนไทป์ ENFJ เป็นไทป์ที่มองโลกในแง่ดีเป็นอย่างมาก เปิดเผยกว่าเพื่อน ENTJ มาก และมีความเห็นอกเห็นใจและแคร์ทุกคนมากกว่าเพื่อน ENTJ ที่จะรักษาระยะห่างระหว่างเพื่อนร่วมงานกับเรื่องส่วนตัวมากกว่า

ใน MBTI ไทป์ มักจะบอกว่า INFP จะรู้สึกสบายใจอย่างมากเมื่อได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆไทป์ ENTJ และ ENFJ นั้นก็อาจจะจริงค่ะเพราะ ENTJ ให้ไวบ์พึ่งพาได้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารเวลา การจัดระเบียบทางการเงิน การตรงต่อเวลาในการทำงาน หรือการมีวินัยในการพัฒนาตัวเอง ส่วนเพื่อน ENFJ ก็คงเป็นเพื่อนร่วมงานที่สร้างแรงจูงใจและบรรยากาศที่ดีในการทำงานจนดูเหมือนจะแบก INFP ได้ แต่เพื่อน ENFJ ไม่เคยแบกผู้เขียนนะคะ ส่วนเพื่อน ENTJ แม้จะพึ่งพาได้แต่ก็ชอบปฏิเสธความคิดของคนอื่นบ่อยๆ ไม่รู้สิ INFP แบบผู้เขียนเลือกที่จะทำงานคนเดียวดีกว่า

แหล่งอ้างอิงขัอมูลเพิ่มเติมที่ 1 / 2 / 3

https://pixabay.com/th/photos/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a7-%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%8a%e0%b8%b0-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-6898134/

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :


ขอขอบคุณเครดิตรูปภาพ หน้าปก / Canva

รูปภาพประกอบที่ 1 / 2 / 3 / 4 โดย anaterate / pixabay

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน  App TrueID โหลดเลย ฟรี !

*STAR COVER"อย่ามัวแต่ดูมาดังกัน"*

ทรูไอดีคอมมูนิตี้ ขอชวนทุกคนมาสนุกโคฟเวอร์ พร้อมลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 7,000 บาท (5 รางวัล) โคฟคนที่ใช่ ไลก์คนที่ชอบ 'ร่วมสนุกได้ที่ ทรูไอดีคอมมูนิตี้ ห้อง cover บนแอปทรูไอดี'

STAR COVER

คลิกเลย >> https://ttid.co/UAnK/7y9jfqkq

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3O1cmUQ

ร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 - วันที่ 11 สิงหาคม 2565

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์