อื่นๆ

ผักปลอดสาร ตลาดในสวน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ผักปลอดสาร ตลาดในสวน

ผัก เป็นอาหารที่ทั่วโลกมีความต้องการสูง แต่ละประเทศแต่ละท้องถิ่น ย้อมมีผักที่แตกต่างกันออกไป และรสชาติที่ต่างกันอีกด้วย ผักมีทั้งผักในฤดูร้อนและฤดูหนาว ซึ่งจะเหมาะสมตามฤดูกาล

ผัก เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบอาหารนำมาเพิ่มรสชาติให้กับอาหาร ให้มีสีสันหน้ารับประทานมากยิ่งขึ้น และเพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วยผักชนิดต่าง ๆ ซึ่งผักนั้นไม่เพียงแต่เป็นส่วนประกอบในอาหาร แต่ยังสามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้อีกด้วย

ปลูกเองกินเอง

ผักชนิดหนึ่ง ที่นักรักสุขภาพเป็นที่นิยม และเชื่อกันว่าช่วยในการขับถ่ายของเสียในร่างกายและลดน้ำหนักได้ คือ ขึ้นฉ่ายฝรั่ง ( คื่นฉ่าย celery )  ซึ่งผักบางชนิดยังมีสารเฉพาะตัวที่สามารถต้าน ยับยั้ง ป้องกัน  และรักษาโรคบางชนิดได้ ปลอดสารต้านทานโรค

ปัจจุบันความต้องการผักของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น จนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในความต้องการผักนอกฤดูกาลนั้น ผู้ผลิตหลายรายใช้สารเคมีเป็นตัวเร่งความเติบโตให้กับผักทั้งหลาย เพื่อความสวยงามและสดใหม่อยู่ตลอดเวลา เมื่อผู้บริโภคได้รับในจำนวนที่บ่อยครั้ง จนเป็นสารตกค้างในร่างกาย และก่อผลเสียต่อร่างกายในเวลาต่อมาสดใหม่

Advertisement

Advertisement

แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีผู้ผลิตบางรายที่ไม่ได้ใช้สารเคมี โดยพึงจากน้ำหมักธรรมชาติที่ผลิตขึ้นเอง ในการปลูกผักและได้ผลดีเช่นกัน  แต่จะต้องให้ความสำคัญกับผักและดูแลเป็นอย่างดี เพื่อผลผลิตที่ถูกใจนักซื้อทั้งหลาย ผู้ซื้อก็ไม่คำนึงถึงความสวยงามแต่คำนึงถึงความปลอดภัยจากสารเคมี พอเพียงพอกิน

การปลูกผักกินเอง ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถหลบหลีกจากสารเคมีที่ติดมากับผักในท้องตลาดได้ สดใหม่

การปลูกผักกินเอง เพียงแค่ปลูกกินในครัวเรือน ซึ่งเป็นเรื่องง่าย ปลูกไม่มากแต่ปลูกหลากหลายตามฤดู และผักบางชนิดก็สามารถปลูกได้ทุกฤดู  สวยงามและปลอดสารเคมี สดใหม่ปลอดสารผักที่ดิฉันปลูกทุกชนิดจะใช้น้ำหมักจากไข่ที่ทำเอง และยาไล่แมลงทำจากใบยูคาลิปตัสที่หมักด้วยน้ำส้มสายชูกับน้ำ 1 เดือน รวมถึงการใช้มูลวัวเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มสารอาหารให้แก่ผัก ประหยัดเวลาในการไปตลาดหาซื้อผัก และประหยัดเงินอีกทางหนึ่งด้วย สดใหม่

Advertisement

Advertisement

การปลูกผักในครัวเรือน มิเพียงแค่เป็นการหลบหลีกสารเคมี แต่ยังสามารถบำบัดสมองและผ่อนคลายความตรึงเครียดจากการทำงานได้อีกด้วย รักษาสุขภาพด้วยผักปลอดสาร ปลูกน้อยพอเพียงกิน กับ ผักปลอดสารตลาดในสวน

รดด้วยน้ำหมักธรรมชาติ

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์