เสริมดวง

โอวาทปาติโมกข์มีความสำคัญอย่างไร ในวันมาฆบูชา คลิป SFVFeb2

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
โอวาทปาติโมกข์มีความสำคัญอย่างไร ในวันมาฆบูชา คลิป SFVFeb2

โอวาทปาติโมกข์

ในวันมาฆบูชานี้เป็นวันที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" คำสอนหรือหลักธรรม ซึ่งเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา หลักธรรมดังกล่าว แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ หลักธรรม 3, อุดมการณ์ 4, และ วิธีการ 6, แปลเป็นไทยดังต่อไปนี้

บทโอวาทปาติโมกข์ (แปลเป็นภาษาไทย)

หลักธรรม (3 ข้อ)

การไม่ทำบาปทั้งปวง อาการทั้งปวง,

การทำกุศลให้ถึงพร้อม,

การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ,

ธรรม ๓ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย,

อุดมการณ์ (4 ข้อ)

ขันติ คือความอดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง,

ผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่ง,

ผู้กำจัดสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย,

ผู้ทำลายสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย,

วิธีการ (6 ข้อ)

การไม่พูดร้าย, การไม่ทำร้าย,

การสำรวมในปาติโมกข์,

Advertisement

Advertisement

ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค,

การนอน การนั่ง ในที่อันสงัด,

ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง,

ธรรม ๖ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย,

หลักคำสอน "โอวาทปาติโมกข์" นี้ มีใจความสำคัญ สรุปได้ว่า "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์" เพียงเท่านี้


เครดิต

รูปภาพและ VDO ประกอบทั้งหมดโดยนักเขียน: White Lotus

วิดีโอและหน้าปกจัดทำใน Capcat

ขอขอบคุณเพลงประกอบจาก https://pixabay.com/th/music/  ชื่อเพลง please-calm-my-mind-125566 โดย Lesfm

ส่องที่เที่ยว พิกัดลับห้ามพลาด มุมถ่ายรูปสวยที่ทรูไอดีคอมมูนิตี้

Advertisement

Advertisement

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์