คัดลอกลิงค์

อื่นๆ

4 วิธีรับมือกับความเครียด

อาจารย์เปี๊ยก
อาจารย์เปี๊ยก
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก อาจารย์เปี๊ยก
แจ้งตรวจสอบ
4 วิธีรับมือกับความเครียด

การใช้ชีวิตบนความเร่งรีบและมุ่งไปสู่ความต้องการอย่างเร็วไว เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความเครียดได้ เมื่อความเครียด เกิดขึ้นเป็นภาวะความรู้สึกทางอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ก็จะทำให้เกิดความผิดปกติทางด้านจิตใจและส่งผลมายังพฤติกรรมส่วนบุคคล การรับมือกับความเครียดไม่ว่าจะเกิดมาจากสาเหตุใดก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุด คือ จะต้องมีความสามารถในการจัดการความรู้สึกนั้น นอกจากนี้ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆในชีวิตประจำวัน ก็ส่งผลให้เกิดความเครียดจากการเร่งเร้า เร่งรีบ ในภารกิจต่าง ๆ ได้

ภาพโดย 1388843 จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%81-%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87-1492052/ภาพโดย 1388843 จาก https://pixabay.com/th/photos/ 

4 วิธีรับมือกับความเครียด

วิธีที่ 1 หาเพื่อนคู่คิด

ความเครียด ที่กลายเป็นภาวะเก็บกด เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่จ่อมจมอยู่กับอารมณ์นั้น การมีเพื่อนคู่คิด เป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งในการผ่อนคลาย  ความรู้สึกเครียด โดยอาจบอกเล่าเรื่องราวที่เครียด เพื่อแบ่งเบาความรู้สึกกดดันนั้นให้กับเพื่อนทราบ หลังจากนั้น ค่อย ๆ คิดหาวิธีการแก้ปัญหา     ในเรื่องที่เครียด

Advertisement

Advertisement

วิธีที่ 2 เปลี่ยนสภาพแวดล้อม

ความเครียด ที่เกิดจากการเป็นอยู่ในบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมเดิม ในสถานการณ์เดิม อาจทำให้เกิดความรู้สึกบีบคั้น การเปลี่ยนบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่อยู่ มีผลทางความรู้สึกเป็นอย่างยิ่ง เช่น การอยู่ในห้องที่มีสีทึบ อาจมีผลต่อความรู้สึกกดดัน โดยอาจเปลี่ยนแปลงสี หรือจัดต้นไม้ให้มีสีเขียว หรือแม้กระทั่งการเลี้ยงสัตว์อย่างเช่น สุนัขหรือแมว ก็เป็นตัวช่วยที่ดี

ภาพโดย geralt จาก https://pixabay.com/th/illustrations/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-391657/ภาพโดย geralt จาก https://pixabay.com/th/illustrations/ 

วิธีที่ 3 ทำกิจกรรมผ่อนคลาย

การหากิจกรรมสันทนาการ หรือกิจกรรมผ่อนคลาย เป็นงานอดิเรก มีส่วนสำคัญต่อการผ่อนคลายความรู้สึกตึงเครียดและความเครียดที่สั่งสมได้     ซึ่งกิจกรรมผ่อนคลาย อาจเป็นงานอดิเรกที่สร้างรายได้ หรือกิจกรรมออกกำลังกาย สันทนาการพักผ่อนหย่อนใจ การนวด หรือการละเล่นต่าง ๆ 

Advertisement

Advertisement

วิธีที่ 4 ยึดหลักศาสนาพึ่งพาใจ

การยึดถือหลักคำสอนของศาสนา เป็นที่พึ่งทางความคิดและทำให้มีแสงสว่างทางปัญญา ถือเป็นวิธีการสำคัญอย่างหนึ่ง เพราะความเครียดนั้น     เป็นปัญหาทางด้านความรู้สึกนึกคิดแห่งจิตใจ จะต้องอาศัยยารักษาโรคทางใจ คือหลักคำสอนทางศาสนา เช่น การมีสติสัมปชัญญะ การฝึกสมาธิ การสวดมนต์ หรือการบำเพ็ญบุญกุศลต่าง ๆ เพื่อทำให้จิตใจไม่หมกมุ่นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกเครียดนั้น

ภาพโดย steve_a_johnson จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0-%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A5-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7-3259455/ภาพโดย steve_a_johnson จาก https://pixabay.com/th/photos/ 

การจัดการกับความรู้สึกเครียด จึงเป็นศิลปะในการใช้ชีวิตให้มีความสุข เพราะผู้ที่รู้จักรับมือกับความเครียดโดยวิธีการต่าง ๆ ย่อมสามารถประคับประคองชีวิตให้เดินหน้าต่อไปได้ ผู้เขียนจึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ที่เผชิญหน้าอยู่กับความเครียดที่เกิดขึ้น เมื่อเรามีวิธีคิดที่ถูกต้อง ก็จะมีวิธีปฏิบัติต่อความเครียดได้ถูกต้อง และการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองรับมือกับความเครียดต่าง ๆ นานาได้ ก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการตนเองให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสมและสูงขึ้น

Advertisement

Advertisement

 .....

ภาพปกโดย geralt จาก https://pixabay.com/th/illustrations/ ออกแบบโดยผู้เขียน

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด