อื่นๆ

รีวิวหนังสือ ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น 2

300
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
รีวิวหนังสือ ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น 2

หลังจากที่ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น เล่มแรกประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยผู้เขียนทันตแพทย์สม สุจีรา ได้แต่งไว้ก็มีกระแสในทางบวกที่มีผู้อ่านเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมากจนทำให้หนังสือติดอันดับขายดี เพราะผู้เขียนหนังสือมีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นเรื่องยากมากที่ทำให้กลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายอย่างเป็นเหตุเป็นผล และกระแสในทางลบก็คือการถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความแม่นยำ ถูกต้องในทางฟิสิกส์อวกาศ ถึงกระนั้นหนังสือเล่มนี้ก็ยังทรงคุณค่าที่ทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาและไอน์สไตน์ได้ลึกซึ้งขึ้น ซึ่งเป็นแก่นของหนังสือเล่มนี้ที่อธิบายได้อย่างถูกต้อง

เหตุผลที่หนังสือถูกวิพากษ์วิจารณ์ คือ มีการอธิบายก้าวล่วงการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันไป รวมถึงเรื่องการเกิดใหม่ ภพภูมิ โดยไปเชื่อมโยงกับเหตุผลทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง

Advertisement

Advertisement

หน้าปกหนังสือ ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น 2

เนื้อหาภายในเล่ม

  • ชีวิตไอน์สไตน์
  • ศาสนาแห่งจักรวาล
  • ธรรมะกับวิทยาศาสตร์
  • พุทธกับควอนตัม
  • จิต จักรวาล
  • ความลับของแสง
  • ความมหัศจรรย์ของเวลา
  • ภพภูมิ
  • ปาฏิหาริย์
  • การเจริญสติ

หลังปกหนังสือ ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น 2

แนวคิดที่ได้ภายในเล่มในมุมมองของผู้เขียน

โลภะเป็นกิเลสขั้นสูง รองจากมานะ (ความถือตัว) ผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ขึ้นเหนือระดับโสดาบันไม่ได้เพราะตัดโลภะไม่ขาด และถ้าจะบรรลุถึงขั้นอนาคามีและอรหันต์ต้องตัดมานะให้ขาด แม้ไอน์สไตน์จะไม่ใช่ศาสนิกชนก็ตาม แต่ก็มีความถือตัวและความโลภน้อยมาก

พ่อแม่ควรปลูกฝังให้ลูกได้มีความรักในดนตรี ศิลปะ หรือกีฬา 3 สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขามีสมาธิในระดับเหนือปกติ จะทำการใดก็ประสบความสำเร็จ เหมือนอย่างไอน์สไตน์ที่ถูกแม่บังคับให้เล่นไวโอลินตั้งแต่เด็ก ซึ่งเขาไม่ชอบเลย แต่ก็มาชอบเพลงของโมสาร์ทและหลงรักดนตรีในภายหลัง

การจะเกิดปัญญาในระดับที่สามารถแยกจิตออกจากความคิดได้ ต้องฝึกเจริญสติปัฏฐาน 4 โดยพยายามแยกรูป-นาม ออกมาให้ได้ รูปเป็นส่วนของสมอง นามเป็นส่วนของจิต เช่น เมื่อได้กลิ่น สมองจะเป็นตัวแปลกลิ่น แต่จิตเข้ารับเวทนากลายเป็นความชอบ ไม่ชอบ ถ้าฝึกกำหนดสติ จับรอยต่อระหว่างผัสสะเวทนา ตัณหา อุปาทานได้ จะเกิดปัญญาญาณหยั่งรู้ว่าจะต้องมีจิตขึ้นมารับอารมณ์ด้วยเสมอ แม้แต่การนั่งก็เช่นกันถ้ารู้สึกแค่ว่าตัวเรานั่ง นั่นคือเกิดอุปาทานแล้ว แต่ถ้าเห็นอาการนั่ง แสดงว่าเริ่มสกัดผัสสะได้แล้ว การเดินจงกรมก็เช่นกัน ต้องพิจารณาที่อาการเดินเท่านั้น ไม่ใช่ตัวเรากำลังเดิน มิฉะนั้นจะไม่เกิดปัญญา และไม่ได้อะไรเลย

Advertisement

Advertisement

รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสที่เกิดขึ้น แม้สมองจะแปลผล แต่ถ้าจิตไม่ขึ้นมารับอารมณ์ การเกิดเวทนา ตัณหาจะไม่มี จิตจะสงบ พบกับความสุขอย่างแท้จริง

unsplash.com

พุทธศาสนาบอกว่า ความรู้สึกสุดท้ายก่อนเสียชีวิตสำคัญมาก เพราะเป็นตัวกำหนดว่าจะได้ไปเกิดในภพภูมิไหน ดังนั้นการเฝ้าผู้ป่วยหนักที่ใกล้เสียชีวิต ไม่ควรร่ำไห้หรือทำให้ผู้ป่วยวิตกกังวล ถ้าผู้ป่วยไม่เคยฝึกเจริญสติ วิธีที่ง่ายที่สุดคือเปิดบทสวดในศาสนาที่ผู้ป่วยศรัทธาให้ฟังจนเกิดสมาธิและจากไป แต่ถ้าผุ้ป่วยไม่ศรัทธาไม่สนใจศาสนามาก่อน ถือเป็นเรื่องที่อันตรายมาก เพราะจะจากไปแบบอวิชชา

เมื่อเกิดความผิดพลาดใดๆในชีวิตต้องพยายามวิเคราะห์ตัวเอง อย่าไปโทษปัจจัยภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม เพราะถ้าจิตยังเหมือนเดิม ในอนาคตก็จะทำผิดซ้ำแบบเดิมได้อีก แต่ถ้ามีสติ รู้จุดอ่อนของตัวเอง ก็จะหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เหนี่ยวนำทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นได้ หรือต่อให้เลี่ยงไม่ได้ สติก็จะสามารถทำให้ตัดสินใจได้ถูกต้อง

Advertisement

Advertisement

ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเพียงนิด ชีวิตก็เปลี่ยนไปมหาศาล เพราะชีวิตของเราขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ และการตัดสินใจของเราในแต่ละครั้งก็มาจากความรู้สึกที่มีเจตสิกเหนี่ยวนำ ทั้งหมดจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

ความสุขเล็กๆถ้ามีกำลังสติไปขยาย ความสุขนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล คนเรามักจะรอคอยความสุขในเรื่องใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็น การได้รถใหม่ ได้บ้านใหม่ แต่งงาน เรียนจบ แต่ความสุขเล็กๆอย่างการได้ทานอาหารอร่อย เล่นกับลูก ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสุนัข ถ้าตั้งสติแล้วกำหนดดูให้ดีจะรู้ว่าระดับของความสุขนั้นไม่ได้น้อยไปกว่าเรื่องใหญ่ๆเลย เพียงแต่คนเรามักจะมองข้ามไป และยังไม่มีความสุขตราบใดที่เรื่องใหญ่เหล่านั้นยังไม่สำเร็จ บางคนรอคอยทั้งชีวิตก็ไม่เป็นดังฝันและละทิ้งความสุขเล็กๆไป ถึงแม้จะสำเร็จก็จะเข้าใจว่าพอถึงวันนั้นมันก็ไม่ได้สุขอย่างที่คิด เพราะยังมีเรื่องอื่นให้ต้องพะวงต่อไปไม่สิ้นสุด

unsplash.com

สติเป็นองค์ประกอบหนึ่งของจิต ดังนั้นจึงสามารถสะสมข้ามภพชาติได้ การฝึกเจริญสติก็เหมือนการฝากเงินกับธนาคารแบบข้ามชาติ แล้วถอนไปใช้ในภายหลัง แม้ว่าจะไม่ถึงขนาดบรรลุญาณ แต่กำลังสติที่สูงก็จะทำให้การเกิดใหม่ไม่ตกต่ำไปอยู่ในภพภูมิเดรัจฉานแน่นอน เราจะพบว่าคนที่มีกำลังสติสูงกว่าจะประสบความสำเร็จในด้านการเรียน อาชีพ หน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัว สูงกว่าคนที่กำลังสติน้อย ถ้าต้องการให้ชาติหน้าเกิดมามีชีวิตไม่ตกต่ำไปกว่าเดิม ก่อนชีวิตจะดับไปต้องมีกำลังสติสะสมอยู่ในจิตมากกว่าตอนขามา แม้จะไม่หลุดพ้นจากสังสารวัฏ แต่ชาติต่อไปจะสบายขึ้น เฉลียวฉลาดขึ้น

ใครที่ไม่เชื่อเรื่องของภพชาติ ขอให้ดูที่การฝึกเจริญสติ จะทำให้ศักยภาพการทำงานสูงขึ้น ตัดสินใจได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังควบคุมอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดตัณหาความอยากได้ชะงัด ทั้งหมดนี้ ถ้าได้ฝึกปฏิบัติมาอย่างดีก็จะเห็นผลได้ในชาติปัจจุบัน

การฝึกเจริญสติมีข้อได้เปรียบกว่าตรงที่เมื่อบรรลุญาณ 16 แล้ว ภายหลังเมื่อเลิกฝึกไป กำลังสติจะไม่ตกต่ำลงไปกว่าญาณ 4 ถือว่ามีต้นทุนทางจิตสูงกว่าคนอื่น

จุดมุ่งหมายในการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อต้องการไปล่วงรู้เรื่องเหนือโลก แต่เพื่อฝึกสติให้รู้เท่าทันโลก รู้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง ตัดกิเลสตัณหาได้

unsplash.com

ทั้งหมดนี้คือเนื้อหาสาระของการปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เป็นการย้ำเตือนว่าทำไมการเจริญสติถึงมีความสำคัญมาก มันมีผลต่อทั้งชีวิตในชาตินี้และชาติถัดไป ทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีและอยากยกระดับคุณภาพชีวิตอยู่แล้ว แต่หลายคนก็สงสัยว่าทำไมเรายังทำไม่ได้ ทำไมเรายังมีความทุกข์ และหาทางออกจากทุกข์ไม่ได้ การเจริญสติคือรากฐานของทางออกของปัญหาชีวิต อย่างน้อยก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นจากเดิมได้บ้างก็ยังดี

ส่วนตัวผู้เขียนชื่นชอบผลงานของทันตแพทย์สม สุจีรา เป็นทุนเดิมอยู่แล้วที่ทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องเข้าใจได้ง่าย เรียกได้ว่าที่เริ่มต้นอ่านหนังสือธรรมะก็เพราะผู้เขียนท่านนี้เลย จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นว่านอกจากจะพัฒนาชีวิตด้วยจิตวิทยาแล้ว ยังเพิ่มการเจริญสติเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตด้วย แม้ยังเจริญสติได้ไม่ดีพอ แต่ก็ศรัทธายังหนักแน่นและปฏิบัติไม่เคยขาด จึงอยากแนะนำให้ผู้อ่านหลายๆคนที่สนใจหนังสือศาสนา ธรรมะประยุกต์แล้วได้ลองมาอ่านกันครับ

เครดิตภาพ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
Watcharapon
Watcharapon
อ่านบทความอื่นจาก Watcharapon

ชื่นชอบการอ่านหนังสือเป็นอย่างมาก มันเป็นการเรียนรู้ที่ดี แม้จะเป็นการเรียนรู้แบบถ่ายเดียว และอยากใ

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์