ความรู้ ในบางซื่อ

หมวดหมู่

ใน

จาก

รีวิวประสบการณ์เรียนใน โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

รีวิวประสบการณ์เรียนใน โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

ในบทความนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของผมทั้งหมด 3 ปีในการใช้ชีวิตอยู่ใน โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน โดยในเนื้อหานี้แบ่งเป็น 3 กลุ่มเนื้อหาได้แก่ 1.ข้อมูลการศึกษาเบื้องต้น2.การศึกษาและ