แฟชั่น

หมวดหมู่

ใน

จาก

ข้อแตกต่างของ INFJ และ ISFJ

ข้อแตกต่างของ INFJ และ ISFJ

INFJ    INFJ เป็นบุคลิกของผู้แนะนำซึ่งมีนิสัยเงียบๆ โลกส่วนตัวสูง มีความคิดสร้างสรรค์ ฉลาด เป็นเหมือนหมอดูในการทำลายอนาคต และอ่านอารมณ์และความรู้สึกของคนรอบตัวได้เก่ง INFJ มักจะรับรู้ข้อมูลได้จากการ
4.4k