โควิด-19 ในห้วยขวาง

หมวดหมู่

ใน

จาก

ชุมชนแออัดในสถานการณ์ "COVID-19" @ ตลาดสดห้วยขวาง ยังเงียบเหงา หรือ กลับมาคึกคัก

ชุมชนแออัดในสถานการณ์ "COVID-19" @ ตลาดสดห้วยขวาง ยังเงียบเหงา หรือ กลับมาคึกคัก

ห้วยขวาง ถือว่าเป็นอีกเขตหนึ่งในกรุงเทพ ฯ ที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดหนักขึ้นเรื่อย ๆ ชาวชุมชนก็ตระหนักถึงปัญหานี้เป็นอย่างดี ทุกคนให้ความร่วมมือกับภาครัฐ โดยการอยู่บ้