ความรู้ ในภาษีเจริญ

หมวดหมู่

ใน

จาก

‘สวนสุขภาวะ – ห้องสมุดกำแพง’ แห่งการเรียนรู้ | Porraphat.com

‘สวนสุขภาวะ – ห้องสมุดกำแพง’ แห่งการเรียนรู้ | Porraphat.com

จากพื้นที่ที่ไม่มีใครเหลียวแล มีเพียงขยะกองโตเป็นภัยอันตรายของชุมชน แต่ด้วยการพัฒนาที่ไม่มีวันสิ้นสุด เป็นจุดสะท้อนความเข้มแข็งของการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และภาคีเครือข่า