โควิด-19 ในรัชดา

หมวดหมู่

ใน

จาก

จดหมายถึงแฟน ฉลองวาเลนไทน์ ท่ามกลางโควิด

จดหมายถึงแฟน ฉลองวาเลนไทน์ ท่ามกลางโควิด

จดหมายรัก จดหมายฉบับนี้ผมเขียนก่อนวันที่ 14 ถึง 4 วัน โดยผมขอแปลเป็นไทย เป็นย่อหน้า ๆ นะครับ 10-02-21 Dear ** Re : ** วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2021 (2564)        **! Keep calm coz we r gonna celebrate Vda