ข่าวสาร ในรัชดา

หมวดหมู่

ใน

จาก

Marchi Leather Work : Workshop สร้างอาชีพ กับ งานเครื่องหนังคุณภาพ

Marchi Leather Work : Workshop สร้างอาชีพ กับ งานเครื่องหนังคุณภาพ

งานเครื่องหนัง เป็นกลุ่มสินค้าที่คนไทยและคนทั่วโลกต่างชื่นชอบมาอย่างยาวนาน เป็นงานฝีมือ ที่ทรงคุณค่า คงความคลาสสิกไว้ทุกช่วงเวลา และสามารถใช้งานเข้าคู่ได้กับเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ได้อย่างลงตัว แต่ราคาง
458