ท่องเที่ยว ในรัชดา

หมวดหมู่

ใน

จาก

เที่ยวทิพย์พระอารามในเกาหลี ตอนที่ ๑

เที่ยวทิพย์พระอารามในเกาหลี ตอนที่ ๑

เที่ยวทิพย์พระอารามในเกาหลี ตอนที่ ๑ โดย นายสัณหวัช รามพูล เตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ ๗๙ สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ · วัดแห่งที่ ๑ : วัดทงโดซา (Tongdosa Temple)
241