ความรู้ ในสามย่าน

หมวดหมู่

ใน

จาก

เปิดพิกัด! สถานที่อ่านหนังสือเตรียมสอบ สำหรับนิสิตจุฬาฯ

เปิดพิกัด! สถานที่อ่านหนังสือเตรียมสอบ สำหรับนิสิตจุฬาฯ

สำหรับนิสิตที่เพิ่งได้เข้ามาศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ หลาย ๆ คนก็อาจจะกำลังสนุกกับกิจกรรมจากทั้งทางคณะ หรือจากทางมหาวิทยาลัย แต่ก็อย่าเพิ่งลืมสิ่งที่สำคัญสำหรับนิสิตทุกคนนั่นก็คือการเตรียมต