ท่องเที่ยว ในสาทร

หมวดหมู่

ใน

จาก

มหาวิหารโคโลญจ์ แห่งเยอรมนี ที่สวยสะกดตาคนทั้งโลก

มหาวิหารโคโลญจ์ แห่งเยอรมนี ที่สวยสะกดตาคนทั้งโลก

ประวัติความเป็นมาของ มหาวิหารโคโลญจ์ Köln Dom / Cologne Cathedral แห่งเยอรมนี ที่สวยสะกดตาคนทั้งโลก มหาวิหารโคโลจน์เป็นวิหารของคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิค ตั้งอยู่ในเมืองโคโลญจน์ Cologne รัฐนอร์ท-ไ