ท่องเที่ยว ในวังหลัง

หมวดหมู่

ใน

จาก

กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ "วัดชิโนรสารามวรวิหาร" กรุงเทพมหานคร

กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ "วัดชิโนรสารามวรวิหาร" กรุงเทพมหานคร

“เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม สุทน” ทักทายกันวันสุดสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 หนุ่ม-สุทนพาทุกท่านไปรู้จักและ กราบขอพร "หลวงพ่อพระพุทธชินสีห์วรมงคลมุนี"วัดชิโนรสารามวรวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองมอญ แขวง