บันเทิง

หมวดหมู่

ใน

จาก

ประเพณีแห่นาค บันเทิงใจ

ประเพณีแห่นาค บันเทิงใจ

ภาพปกโดยผู้เขียนถ่ายเอง สวัสดีครับคุณผู้อ่าน วันนี้ผู้เขียนจะมาเล่าถึงประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษนั่นก็คือประเพณีแห่นาค เมื่อคนไทยอายุ 20 ปี จะต้องเข้าพิธีอุปสมบท ก่อนที่จะมีการอ
192