ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

วัดจันทรังษี อ่างทอง ขอพรหลวงพ่อโยก300ปี และหลวงพ่อสดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

วัดจันทรังษี อ่างทอง ขอพรหลวงพ่อโยก300ปี และหลวงพ่อสดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

วัดจันทรังษี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2446 ภายในวัดมีวิหารจัตุรมุขมียอดบุษบกกลาง 5 ชั้น สูง 48 เมตร กว้าง 24 เมตร ยาว 33 เมตร มีสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในจังห
1.5k