ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

โครงการอบรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ (YSF 2021 เขต 1 เก็บตก)

โครงการอบรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ (YSF 2021 เขต 1 เก็บตก)

สวัสดีค่ะทุกท่านครั้งนี้ขอแวะมาแชร์บรรยากาศ โครงการอบรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ หลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer ระดับเขต ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาค่ะจัดขึ้นที่ ห