ไลฟ์แฮ็ก

หมวดหมู่

ใน

จาก

DIY แท๊กป้ายชื่อต้นไม้ง่าย ๆ ด้วยวัสดุหาง่ายภายในบ้าน

DIY แท๊กป้ายชื่อต้นไม้ง่าย ๆ ด้วยวัสดุหาง่ายภายในบ้าน

เนื่องจากเราชอบปลูกต้นไม้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแคคตัสสายพันธุ์ต่างๆ จะบอกว่าวงการนี้เข้าแล้วออกยากจริง ๆ ก็จะหมดเงินไปกับการซื้อต้นไม้ มากพอสมควร 555 สายพันธ์ุแคคตัสเขาจะมีหลายสายพันธุ์มากบางต้นชื่อจะยา
1.0k