ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

'รดน้ำดำหัวป้ออุ๊ยแม่อุ๊ย' วันรวมญาติ "ปี๋ใหม่" (สงกรานต์) บ้านเฮา

'รดน้ำดำหัวป้ออุ๊ยแม่อุ๊ย' วันรวมญาติ "ปี๋ใหม่" (สงกรานต์) บ้านเฮา

เข้าสู่เดือนเมษายนครั้งใด ก็จะเป็นที่รู้กันดีว่าเดือนนี้เองที่จะได้กลับสู่ภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่ 13-15 เมษายน โดยผู้เขียนเองที่เติบโตมาจากหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร ก็ได้ซึมซับประเพณ