ไลฟ์แฮ็ก

หมวดหมู่

ใน

จาก

คาถา 7 คำ ให้กำลังใจคนสิ้นหวัง "เรา ไม่ ได้ แพ้ เรา แค่ เหนื่อย"

คาถา 7 คำ ให้กำลังใจคนสิ้นหวัง "เรา ไม่ ได้ แพ้ เรา แค่ เหนื่อย"

คาถา 7 คำ ให้กำลังใจคนสิ้นหวัง "เรา ไม่ ได้ แพ้ เรา แค่ เหนื่อย"  งานทุกงาน ปัญหาทุกปัญหาที่เราพบในแต่ละวันก็เหมือนใบไม้ที่ร่วงโรยในลานกว้าง เรากวาดตรงนี้เสร็จเราก็ต้องมองต่อไปว่าจะไปกวาดตรงไหนต่อ พอ
585