กีฬา

หมวดหมู่

ใน

จาก

เปตอง แค่ลองดู

เปตอง แค่ลองดู

"กีฬาเปตอง" ชื่อที่ฟังดูออกไทยๆ แต่ไม่ได้กำเนิดจากประเทศของเรา เป็นของประเทศฝรั่งเศส เลยเขียนเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงฝรั่งเศสว่า "Petanque" ถือเป็นอีกกีฬาหนึ่งที่มีความสนุกและปลอดภัยอีกด้วย  แม้ว่าเดิมที