ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

เที่ยวใกล้กรุงเทพ จ.นครนายก แบบลุยฝนและไม่มีรถส่วนตัว

เที่ยวใกล้กรุงเทพ จ.นครนายก แบบลุยฝนและไม่มีรถส่วนตัว

เที่ยวนครนายก เขื่อนขุนด่าน อุโมงค์ป่าไผ่ ขับ ATV น้ำตกวังม่วง อ่างเก็บน้ำวังม่วง และอ่างเก็บน้ำวังบอน  ขอเริ่มที่รังสิต นั่งมินิบัส เวลา 17.00 น. ท่ามกลางสายฝน ราคา 80 บาท/คน แต่ถ้าไปลงหน้ามหาวิทยาลั