อื่นๆ

กาพย์ไทยลาวคั่ง 4 ดอนลวกเล็กเฮ็ดได้

กาพย์ไทยลาวคั่ง 4 ดอนลวกเล็กเฮ็ดได้

1.แหล่งข้อมูล

จากเนื้อเพลงดอนรวกเล็กทำได้ แต่งโดยนายกฤษฎ์พลัฏฐ์ มีศรี (ครูปฐม)  ใช้เป็นเนื้อหาสำหรับแต่งกาพย์ดอนลวกเล็กเฮ็ดได้

นายกฤษฎ์พลัฏฐ์ มีศรี ผู้แต่ง คำร้อง-ทำนองเพลง

(ภาพที่1) นายกฤษฎ์พลัฏฐ์ มีศรี (ครูปฐม) ผู้แต่งคำร้อง-ทำนองเพลงดอนรวกทำได้

เพลงดอนรวกเล็กทำได้ มีเนื้อร้องดังนี้

"อาชีพทำมาหากิน ถือเป็นทรัพย์สินปัญญา ทำเรือกสวนไร่นา  ต้องนำพาเทคโนโลยี การเกษตรยุคใหม่  เน้นปลอดภัยอย่างดี สารพิษตกค้างไม่มี นวัตวิถีน่ายล  ผักบุ้งกวางตุ้งคะน้า  อีกทั้งแตงกวาพบพาน  ข้าวต้มมัดยอดตาล  เห็ดฟางนั้นมีในตำบล  น้ำฟักข้าวพิเศษ  มีปุ๋ยอัดเม็ดชุมชน  ก้าวหน้านำสู่สากล  ผลิตผลเลื่องลือ  ชาวดอนรวกเล็กทำได้ (ซ้ำ) ปลาแดดเดียวไซร้ กล้วยตากให้ระบือ รสชาติถูกใจ ผู้คนทั่วไปเชื่อถือ ติดใจในฝีมือ จนมีชื่อกระฉ่อน

บ้านดอนรวกเล็กแห่งนี้  นวัตวิถีนำพา  สืบสานภูมิปัญญา  พัฒนาโอท็อปบวร ตามรอยองค์ราชัน ยึดมั่นหมั่นคุณากร เชิดชูบ้านเกิดเมืองนอน นครปฐมบ้านเฮา"

Advertisement

Advertisement

2.กาพย์ไทยลาวคั่ง  ดอนลวกเล็กเฮ็ดได้ เริ่มแต่ง เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งเสร็จในวันเดียวกัน  มีเนื้อหาดังนี้

1.                    อาซีพการเฮ็ดกิน          คือทรัพย์สินทางปัญญา

เฮ็ดเลือกสวนไฮ่นา               พึ่งพาเทคโนโลยี

2.                    การเกษตรยุคใหม่         เน้นปอดภัยไว้ก่อนดี

สารพิษต้องบ่มี                      ตกค้างในสวนไฮ่นา ทองใบ บรรเทาวงษ์

(ภาพที่2) นายทองใบ บรรเทาวงษ์  ประธานกลุ่มเกษตรกรบ้านดอนรวกเล็ก

3.                    ผักดีมีทุกแปง               ผักบ้งแตงและคะน้า

เฮ็ดไปด้วยนำพา                    มีซื่อมาเซื่อถือได้

4.                    แปลูปน้ำฟักข้าว             โอท็อปก้าวหน้าไปไก

ปาแดดเดียวกะใซ่                    ก้วยตากไซ้ซื่อละบือ
รวมผักปลอดสารพิษ

(ภาพที่3) ตัวอย่างผักปลอดสารเคมี

5.                   ข้าวต้มมัดยอดตาล           เป็นของหวานสุดฝีมือ

Advertisement

Advertisement

สากลคนล่ำลือ                       บอกเป็นสื่อว่าโอซา

6.                   ก้าวหน้าทันสากล             ปะซาซนเฮ็ดสินค้า

โอท็อปทรงคุณค่า                 เป็นหน้าตาของหมู่บ้าน สินค้าแปรรูป

(ภาพที่4) ตัวอย่างสินค้า Otop

7.                  ได้ฮับลางวัลดี                  หมู่บ้านมีเป็นซิ้นงาน

จากมือลาชการ                     เป็นหลักฐานให้ภูมิใจ

8.                   จุดเด่นเป็นพิเศษ              เน้นเกษตรเซิงปอดภัย

ดอนลวกเล็กเฮ็ดได้              ตามลอยไท้องค์ราซัน.
หมู่บ้านโอท็อป

(ภาพที่5) ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบอาหารปลอดภัย

ศัพท์เสียงลาวคั่ง เป็นเสียงพูดภาษาถิ่น (...) ในวงเล็บ คือศัพท์เสียงพูดภาษาไทย และ อังกฤษ

อาซีพ (อาชีพ)  เฮ็ด (ทำ)  เลือก (เรือก)  ไฮ่ (ไร่) ปอดภัย (ปลอดภัย)  แปง (แปลง)  ผักบ้ง (ผักบุ้ง)  ซื่อ (ชื่อ) เซื่อ (เชื่อ)  แปลูป (แปรรูป)

Advertisement

Advertisement

โอท็อป (otop)  ไก (ไกล) ปา (ปลา)  ใซ่ (ใช่)  ก้วย (กล้วย)  ไซ้ (ไซร้) ซื่อละบือ (ชื่อระบือ)  ล่ำลือ (ร่ำลือ)  โอซา (โอชา) ปะซาซน (ประชาชน)  ฮับ (รับ)

ลางวัล (รางวัล)  ซิ้น (ชิ้น) ลาซะการ (ราชการ) เซิง (เชิง) ลอย (รอย)

3. บันทึกการอ่านออกเสียง อ่านออกเสียงด้วยตัวของผู้เขียนเอง บันทึกเป็นคลิปวีดิโอ

4. โพสต์เผยแพร่  ผ่าน https://www.facebook.com/

หน้าหลัก Kidpalad Meesri ติดตามดูได้ที่ Link ณ วันนี้เราถือว่าได้ทำหน้าที่ของคนไทย ที่กำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เราภูมิใจมากนะ  สวัสดี

แหล่งที่มาของภาพ

** ภาพประกอบบทความทั้งหมดโดยผู้เขียน

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงสุดหลากหลาย บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์