อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

9 วัน...ที่โลก(ของฉัน)หมุนช้าลง

9 วัน...ที่โลก(ของฉัน)หมุนช้าลง

ท่ามกลางการใช้ชีวิตที่เร่งรีบในการทำมาหากินของเรา บางครั้งเราก็หลงลืมที่จะพักหรือบางคนอยากจะพักแต่ไม่มีเวลาให้พักเลยก็มี ใครที่มีเวลาพักกายก็อย่าลืมพักใจด้วยการไปชาร์จแบตชีวิตด้วยการใช้ชีวิตในวัดหรือส