อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

อันตรายของเล่น ”ใส่ถ่าน”

อันตรายของเล่น ”ใส่ถ่าน”

“ของเล่น”มีมากมายหลายรูปแบบ ช่วยเสริมพัฒนาการ ช่วยฝึกสมาธิ ช่วยกระตุ้นความสนใจอยากรู้อยากเห็น ฯลฯ มีประโยชน์มากมาย แต่คุณรู้ไหมว่า? ของเล่นพวกนี้มีอันตรายถึงกับชีวิตลูกคุณเช่นกัน!  การซื้อของเล่นให้กั